گروه تحول اداری مدیریت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

منظور از تحول اداری تقویت توانمندی‌های نظام اداری در جهت ایفای کارآمد وظایف و نقش فعلی سازمان و به عبارتی انطباق نقش‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های نظام اداری است که برای توسعه ضروری می‌باشد. در مجموع تحول اداری فرآیندهایی همچون مشارکت عمومی کارکنان، اصلاح ساختارهای اداری، وظایف، اختیارات، توانمندسازی کارکنان و مدیران، پاسخگویی در مقابل شهروندان، نظارت بر نظام اداری و توسعه شیوه‌های اطلاعاتی و ... را دنبال می‌کند.

گروه تحول اداری به عنوان یک واحد مستقل در مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری به منظور رفع مشکلات اساسی نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه‌های سازماندهی، مدیریت، منابع انسانی، فن‌آوری و فرایندهای انجام کار و قوانین و مقررات ایجاد گردیده است.