برگزاری هفتاد و یکمین جلسه کارگروه مدیریت عملکرد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، هفتاد و یکمین جلسه کارگروه مدیریت عملکرد با حضور اعضاء برگزار گردید.

در این جلسه به بررسی میزان پیشرفت برنامه‌ها، پروژه‌ها و اقدامات هر یک از مدیریت‌ها در سامانه برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه‌ها(hop) و سامانه برنامه عملیاتی اختصاصی معاونت توسعه و منابع دانشگاه (op) و همچنین بررسی راهکارهای افزایش سطح کیفی پروژه‌ها و اقدامات سال آینده هر مدیریت در سامانه op پرداخته شد.

در ادامه مقرر گردید اعضاء کمیته برنامه‌ریزی معاونت توسعه مدیریت و منابع، بعد از بررسی کارشناسانه برنامه‌های مدیریت و تعامل با کارشناس مربوطه در وزارت متبوع، گزارش میزان پیشرفت برنامه‌ها در سامانه hop را جهت ارائه در جلسه آتی کارگروه مدیریت عملکرد آماده نمایند تا در صورت لزوم، مکاتبات لازم با دبیرخانه مدیریت عملکرد در وزارت متبوع در خصوص رفع ایرادات و ابهامات احتمالی از طرف دبیرخانه مدیریت عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، صورت پذیرد.

در پایان تصمیم گرفته شد در جلسه آتی، هر مدیریت پیش‌نویس برنامه‌های عملیاتی اختصاصی، شامل پروژه‌ها و اقدامات سال 99 خود را جهت بحث و هم اندیشی با سایر اعضاء کارگروه به منظور حذف موارد تکراری یا  غیرضروری و ارتقاء سطح کیفی پروژه‌ها و اقدامات تعریف شده برای درج در سامانه برنامه عملیاتی اختصاصی معاونت توسعه مدیریت و منابع مطرح نماید.