برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی دانشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، شانزدهمین جلسه کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی دانشگاه با حضور اعضاء برگزار گردید.

در این جلسه به بررسی پیشنهادهایی از جمله پیشنهاد واگذاری بخش رادیولوژی بیمارستان شریعتی به بخش خصوصی، واگذاری 10 درصد تخت‌های بیمارستان امام رضا (ع) به VIP بخش خصوصی، واگذاری بیخطرسازی زباله های عفونی بیمارستان قائم(عج)، پیشنهاد واگذاری دستگاه های تصویربرداری بیمارستان به اعضاء هیات علمی دانشگاه، پیشنهاد واگذاری رادیولوژی بیمارستان امام رضا(ع) به بخش خصوصی و ساماندهی وضعیت پزشکان تفاهم نامه‌ی دانشگاه پرداخته شد.