تغییر سامانه نظام پیشنهادها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

                                                                                   

کلیه واحد های تابعه دانشگاه                                                                                      

                                                                                     

با سلام و احترام

 

     به استحضار می‌رساند، در راستاي اخذ و بررسی پيشنهادهای كاركنان دانشگاه‌هاي علوم پزشکی سراسر کشور، مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع اقدام به راه اندازي سامانه کشوری در این خصوص نموده است. در این جهت و با توجه به اهمیت ارائه و بررسی پیشنهادهای خلاقانه کارکنان محترم دانشگاه در سطح ملی، به استناد بند 1 و 2 مصوبات صورتجلسه کمیته مرکزی نظام پیشنهادهای دانشگاه مورخ 7‏/11‏/1396، تمامی پیشنهادهای ثبت شده در سامانه دانشگاه بر اساس دستورالعمل‌های قبلی بررسی خواهند شد لکن از تاریخ صدور این بخشنامه صرفا پیشنهادهایی که در سامانه نظام پیشنهادهای وزارت متبوع و بر اساس دستورالعمل های مندرج در سامانه مذکور در دبیرخانه این دانشگاه درج گردند قابل بررسی خواهند بود.ضمنا جهت دسترسی به سامانه نظام پیشنهادهای وزارت متبوع، لینک دسترسی درذیل ذکر شده است:

 

   

جهت ثبت پیشنهاد جدید در سامانه نظام پیشنهادات وزارت بهداشت لینک ذیل را کلیک نمایید:

سامانه نظام پیشنهادها وزارت بهداشت                                      http://sus.behdasht.gov.ir/SCH/SCHEnList.aspx