پژوهش‌های کاربردی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 

در دنیای امروز، دانایی یکی از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می‌رود. سنجش سطح دانایی به میزان تولید و مصرف اطلاعات و گسترش دانایی به دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق وابسته است. دانسته‌های ما یا با مطالعه منابع اطلاعاتی موجود و یا بنا به پژوهش‌هایی که خود انجام می‌دهیم، به دست می‌آید.

اگر این دانسته‌ها بر پایه نتایج پژوهش‌های قبلی باشد، در واقع به مصرف اطلاعات پرداخته‌ایم و اگر مبتنی بر مشاهدات و تحلیل‌های جاری باشد، تلاش ما به تولید اطلاعات منجر شده است؛ بنابراین، منبع اصلی تولید اطلاعات و دانش جدید در واقع حاصل فعالیت‌های پژوهشی است که انجام می‌گیرد. پژوهش در هر موضوع، به هر گونه و در هر سطحی که انجام شود، تلاشی منسجم و نظام‌مند در راستای توسعه دانش موجود درباره موضوع‌هایی است که با آنها سروکار داریم. پژوهش کوششی است برای یافتن بهترین راهکار‌های ممکن برای حل مشکلات موجود در عرصه‌های زندگی.

همچنین، پژوهش فعالیتی منسجم برای رسیدن به ‌شناختی روشن‌تر از مفاهیم پیرامون ماست. در مجموع پژوهش راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افق‌های تازه برای آیندگان است. پژوهشگر فردی است که با روش‌های علمی، در صدد رسیدن به‌ شناختی تازه از مسائل و مفاهیم گوناگون است. او با استفاده از ابزارهای گوناگون به مشاهده دقیق‌تر و عمیق‌تر پدیده‌های پیرامون خود می‌پردازد. پژوهشگر با نگاهی نقادانه و موشکافانه به پیرامون خود می‌نگرد و برای رفع مشکلات جامعه و ارائه بهترین راهکارهای عملی، اطلاعات موثقی در اختیار متولیان امور می‌گذارد.

در عین حال پژوهش‌های موجود را می‌توان بر پایه معیارهای متعددی دسته‌بندی کرد؛ مثلا بر پایه چگونگی به کار بستن نتایج پژوهش‌ها می‌توان آن‌ها را به دو دسته «کاربردی» و «بنیادی» تقسیم نمود. نتایج پژوهش‌های کاربردی در کوتاه مدت و برای رفع مشکلات موجود قابل استفاده است. به بیان دیگر، پژوهش‌های کاربردی در حل مسائل جاری مفید هستند و از این روی با نام «کاربردی» شناخته می‌شوند. معمولا نیاز به انجام پژوهش‌های کاربردی زمانی احساس می‌شود که روش‌ها و اطلاعاتی که در اختیار داریم، برای حل برخی از مشکلات موجود کافی نیست.

با توجه به اهمیت پژوهش کاربردی و موارد فوق بر آنیم تا در این مدیریت با استعانت از خداوند متعال، با انجام پژوهش های کاربردی گامی هرچند کوچک در راستای اهداف فوق الذکر برداریم.

 

 

پژوهش های به اتمام رسیده

بررسی میزان رضایت مندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از خدمات بیمه تکمیل درمان(دی)

بررسی میزان خشنودی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سیستم اعطای پاداش(کارانه)

تدوین و نگارش کتاب ارزیابی برنامه عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بررسی ادراک بازنشستگان از کیفیت خدمات ارائه شده دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آسیب شناسی سازمانی ستاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از مدل شش بعدی وایزبورد

بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل دنیسون

بررسی ساختار و فرآیندهای سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نظر مطابقت با شاخص های دانشگاه اسلامی

تدوین و نگارش کتاب راهبردهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تدوین و نگارش کتاب یازدهم  

بررسي ميزان رضايتمندي از ارائه خدمات به بيماران بستري در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

بررسي ميزان رضايتمندي از ارائه خدمات به بيماران سرپايي در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد

بررسی مدیریت جانشین‌پروری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بررسی وضعیت جو سازمانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بررسی نظام مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی مشهد