خدمات ارائه شده در میز خدمت معاونت های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

به منظور ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء رضایتمندی آنان از عملکرد دستگاههای اجرایی، "دستورالعمل میزخدمت" طی 
نامه ای در تاریخ 96/09/07 به دستگاه های اجرائی اعلام  گردیده است.

 

  معاونت آموزشی    
 

ارتقای اعضای هیات علمی 10031028101

1- فرآیند نهایی ارتقاء هیات علمی

2- آیین نامه اجرایی ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی

3- گزارش فعالیت های آموزشی و پزوهشی اعضای هیات علمی

   
 
TavakolAJ[at]mums.ac.ir 05138411538
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
 

ارزشیابی بخشهای آموزشی دستیاردانشگاههای علوم پزشكی 18041025000

1- فرآیند ارزشیابی و اعتبار بخشی جهت راه اندازی رشته های تخصصی، تکمیلی تخصصی(فلوشیپ) و فوق تخصصی در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی(معاونت ارزشیابی و اعتبار بخشی)

2- فرآیند ارزشیابی و اعتبار بخشی ادواری رشته های تخصصی، تکمیلی تخصصی و فوق تخصصی

   
 
https://mail.behdasht.gov.ir/webmail/ 051381452290
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ارزشیابی مدارك تحصیلی دانش آموختگان خارج ازكشور 18041023000    
 
051381453242
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی 18041026102    
 
051-38461182
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها 18041026101    
 
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  آموزش مستمر جامعه پزشکی 18051024000    
 
05138580467
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
  نظر سنجی شرکت در برنامه های مجازی آموزش مداوم  
 
 
  بازنگری برنامه های آموزشی رشته های تخصصی ،دوره های فوق تخصصی وتكمیلی تخصصی 18041027102    
 
http://edc.mums.ac.ir/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=zt_pandy&link=439973fd3a635c529cc9dbbddbb602494570b53e 05138420305
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی 18041026103    
 
051381453242
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تدوین برنامه های آموزشی رشته های تخصصی ،دوره های فوق تخصصی و تكمیلی تخصصی 18041027101    
 
https://mail.behdasht.gov.ir/webmail/ 051-38461182
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تصویب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاههای علوم پزشكی و موسسات اجرائی مرتبط 18041027103    
 
 <script type='text/javascript'> <!-- var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy93463 = 'IELPC' + '@'; addy93463 = addy93463 + 'mums' + '.' + 'ac' + '.' + 'ir'; document.write('<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy93463 + '\'>'); document.write(addy93463); document.write('<\/a>'); //-->\n </script><script type='text/javascript'> <!-- document.write('<span style=\'display: none;\'>'); //--> </script>این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید <script type='text/javascript'> <!-- document.write('</'); document.write('span>'); //--> </script> 051-38420305
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری دندانپزشكی 16021014104    
 
051381453242
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ثبت نام و برگزاری آزمون 18041026100    
 
f.hassani[at]behdasht.gov.ir 051381453242
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  جذب اعضای هیات علمی 10031028100    
 
05138411538
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  سیاستگذاری، ایجاد، راه اندازی وگسترش رشته های تخصصی، دوره های فوق تخصصی و تكمیلی تخصصی 18041027100    
 
EDCMUMS[at]mums.ac.ir 051-38461182
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به بانك های عامل جهت دریافت وام مسكن 13011029100    
 
 Faculty.affairs[at]mums.ac.ir 38403555
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  بررسی درخواست های انتقال، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی 18041027104 (مشترک با دانشکده دندان پزشکی )    
 
051381453242
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000 (کلیه معاونت ها)    
 
MousazadeSE1[at]mums.ac.ir 38023042
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 (کلیه معاونت ها)    
 
 nadafiana1[at]mums.ac.ir 38049406
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  توانمندسازی اعضای هیات علمی     
 
RajabzadehS2[at]mums.ac.ir 38437842
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  خدمات اداری  حضور غیاب  و ترفیع اعضای هیئت علمی     
 
TaghianH1[at]mums.ac.ir 38454345
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   صدور دانشنامه برای دانش آموختگان از طریق درخواست اینترنتی     
 
SoltaniF1[at]mums.ac.ir 38421023
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور تاییدیه تحصیلی      
 
SoltaniF1[at]mums.ac.ir 38421023
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور گواهی نامه موقت    
 
SoltaniF1[at]mums.ac.ir 38421023
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور گواهی های فراغت از تحصیل ، طول مدت تحصیل و معدل برای افرادی که دانشنامه خود را دریافت نموده اند     
 
SoltaniF1[at]mums.ac.ir 38421023
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور انواع گواهی های اشتغال به تحصیل    
 
sahebimh1[at]mums.ac.ir 38421023
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  درخواست مهمان و انتقال در تمامی مقاطع    
 
sahebimh1[at]mums.ac.ir 38421023
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 

    معاونت اجتماعی      
   ثبت کمک ها و نذر سلامت خیرین و گروه‌های داوطلب درسامانه یاران سلامت ) یاس (    
 
hoseinim16[at]mums.ac.ir 05138436151
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000 (کلیه معاونت ها)    
 
MousazadeSE1[at]mums.ac.ir 05138023042
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 (کلیه معاونت ها)    
 
nadafiana1[at]mums.ac.ir 38049406
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  پاسخ به درخواست های حضوری و  مکاتبات ارجاعی مربوط به خیرین ، موسسات خیریه درمانی ، خیریه های بیمارستانی ، گروههای جهاد ی جهت حمایت از فعالیت های داوطلبانه  آنان      
 
RahmaniSh3[at]mums.ac.ir 051-38112812-16 داخلی (19)
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  مراجعه حضوری عاملان موسسات خیریه درمانی و خیریه بیمارستانی  جهت حمایت های قانونی از فعالیت ها و ارائه راه حل مشکلات موجود  و مشارکت موثر آنها در حوزه سلامت    
 
RahmaniSh3[at]mums.ac.ir 051-38112812-16 داخلی (19)
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  مراجعه حضوری درخواستهای مردمی درخصوص مساعدت درهزینه های درمان     
 
SoltankhahM1[at]mums.ac.ir  05138112812_16
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  درخواست ارجاعی از سازمان ها و ارگانهای دولتی     
 
SoltankhahM1[at]mums.ac.ir  05138112812_16
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تایید صلاحیت تخصصی اعضاء هیات موسس و امناء سازمان های مردم نهاد سلامت     
 
DerakhshanH1[at]mums.ac.ir 05138112812-16- داخلی 28
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  درخواست برپایی همایش توسط سازمان های مردم نهاد سلامت    
 
DerakhshanH1[at]mums.ac.ir 05138112812-16- داخلی 28
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  درخواست بازدید از سازمان های مردم نهاد     
 
DerakhshanH1[at]mums.ac.ir 05138112812-16- داخلی 28
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  معاونت بهداشت     
   تشکیل پرونده الکترونیک سلامت 16041021000    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   خدمات پزشک خانواده 16021020000    
 
38415001-276
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   سرویس های کدگذاری سلامت 16061022000    
 
38415001-276
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   صدور کارت بهداشت 16041017000    
 
38415001-304
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی 16041018100    
 
38415001-22238415
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و سمپاشی 13011018101    
 
38415001-222
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی 16021018102    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت 18081015000 (مشترک با پژوهشی )    
 
38415001-312
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   ثبت گواهی ولادت و مرگ 10031019000 (مشترک با درمان)    
 
38415001-276
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور 16041012101 (مشترک با درمان)    
 
38415001-276
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت16041016000 (کلیه معاونت ها)    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 (کلیه معاونت ها)    
 
190
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  دزیمتری  مراکز پرتویی    
 
PezeshkYA1[at]mums.ac.ir 38415001 داخلی 222
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور مجوز شرکتهای ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای    
 
VafaF1[at]mums.ac.ir 38415001 داخلی 219
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور مجوز معاینات سلامت شغلی     
 
FahoulMJ1[at]mums.ac.ir 38415001 داخلی 226
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور مجوز شرکتهای مبارزه با حشرات و جانوران موذی    
 
NezakatiOL1[at]mums.ac.ir 38415001 داخلی 222
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور مجوز آموزشگاههای بهداشت اصناف    
 
NezakatiOL1[at]mums.ac.ir 38415001 داخلی 222
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور مجوز دفاتر خدمات سلامت       
 
NezakatiOL1[at]mums.ac.ir 38415001 داخلی 222
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   معاونت توسعه مدیریت و منابع     
   صدور گواهی معافیت 11021014103    
 
odhrm.tarh[at]mums.ac.ir 05138049292
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   صدور گواهی وضعیت خدمت(پایان طرح) در توزیع پزشکان 16031014101    
 
odhrm.tarh[at]mums.ac.ir 05138049292
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   معرفي افراد ستادي به بانك مربوطه جهت دريافت وام مسكن 13011029101    
 
Vcsupport[at]MUMS.AC.IR 05138794987
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت تسهيلات خريد و ساخت مسكن توسط بانك ها و رفع مشكلات احتمالي 13011029102    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 18041014100 (مشترک با درمان)    
 
odhrm.tarh[at]mums.ac.ir 05138049292
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   صدور معرفینامه در توزیع پزشکان 16031014102 (مشترک با درمان)    
 
odhrm.tarh[at]mums.ac.ir 05138049292
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000 (کلیه معاونت ها)    
 
MousazadeSE1[at]mums.ac.ir 05138023042
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 (کلیه معاونت ها)    
 
nadafiana1[at]mums.ac.ir 05138049406
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  نقل و انتقالات -جابه جایی ورودی از سایر دانشگاه های علوم پزشکی به واحدهای تابعه دانشگاه (جهت نیروهای رسمی/پیمانی/قرارداد کار معین (موضوع تبصره 5 ماده 31)    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات -جابه جایی خروجی از واحدهای تابعه دانشگاه به سایر دانشگاههای علوم پزشکی (جهت نیروهای رسمی/پیمانی/قرارداد کار معین (موضوع تبصره 5 ماده 31))    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات -جابه جایی ورودی از سایر دانشگاه های علوم پزشکی به واحدهای تابعه دانشگاه (جهت نیروهای قرارداد کار معین (موضوع تبصره 1 ماده 32)    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات -جابه جایی خروجی از واحدهای تابعه دانشگاه به سایر دانشگاههای علوم پزشکی (جهت نیروهای قرارداد کار معین (موضوع تبصره 1 ماده 32)    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات - جابه جایی داخلی از شبکه های تابعه به شهرستان های مشهد - چناران و فریمان (رسمی / پیمانی)    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات - جابه جایی داخلی از شبکه های تابعه به شهرستان های مشهد - چناران و فریمان (قرارداد کار معین (موضوع تبصره 5 ماده 31 - تبصره 1 ماده 32))    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات - جابه جایی داخلی از واحدهای تابعه دانشگاه (مشهد) به شبکه های تابعه جهت نیروهای رسمی - پیمانی)    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات - جابه جایی داخلی از واحدهای تابعه دانشگاه (مشهد) به شبکه های تابعه (قرارداد کار معین (موضوع تبصره 5 ماده 31 - تبصره 1 ماده 32))    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات - جابه جایی داخلی بین واحدهای تابعه دانشگاه (مشهد) جهت نیروهای رسمی پیمانی    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات - جابه جایی داخلی بین واحدهای تابعه دانشگاه (مشهد) (قرارداد کار معین (موضوع تبصره 5 ماده 31 - تبصره 1 ماده 32))    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات - جابه جایی داخلی بین شبکه های تابعه دانشگاه جهت رسمی پیمانی    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات - جابه جایی داخلی بین شبکه های تابعه دانشگاه (قرارداد کار معین (موضوع تبصره 5 ماده 31 - تبصره 1 ماده 32))    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  نقل و انتقالات -جابه جایی ورودی از سایر دستگاهها به واحدهای تابعه دانشگاه    
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  نقل و انتقالات -جابه جایی خروجی از واحدهای تابعه دانشگاه به سایر دستگاهها      
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  نقل و انتقالات- بررسی احکام کارگزینی نیروهای خروجی از دانشگاه به سایر دانشگاهها و دستگاهها و همچنین احکام نیروهایی که تغییر عنوان دارند.     
 
SamadiT1[at]mums.ac.ir 38049285
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تبدیل وضعیت استخدامی     
 
ODHRM.EMPLOYMENT[at]mums.ac.ir 38798063
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  درخواست حق اشعه     
 
YaghootiKHM1[at]mums.ac.ir 38760484
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ارزشیابی عملکرد کارمندان    
 
JafariGhM1[at]mums.ac.ir 38760484
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 

    معاونت دانشجویی - فرهنگی     
  اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 18041625000    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000 (کلیه معاونت ها)    
 
MousazadeSE1[at]mums.ac.ir 05138023042
شناسه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 (کلیه معاونت ها)    
 
nadafiana1[at]mums.ac.ir 05138049406
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  مشاهده لیست وام ها با توضیحات در رابطه با هر وام    
 
BagheriN1[at]mums.ac.ir 38823260
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  اطلاع رسانی جهت تقویم بازبودن پرتال رفاهی    
 
BagheriN1[at]mums.ac.ir 38823260
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ثبت نام از طریق پرتال رفاهی جهت وام    
 
BagheriN1[at]mums.ac.ir 38823260
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  مشاهده عدم تایید وام ها با توضیحات    
 
BagheriN1[at]mums.ac.ir 38823260
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  اطلاع رسانی ارائه مدارک ناقص از طریق سامانه    
 
BagheriN1[at]mums.ac.ir 38823260
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ثبت تعهد محضری از طریق پرتال رفاهی    
 
BagheriN1[at]mums.ac.ir 38823260
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  پرداخت اینترنتی بدهی ها    
 
BagheriN1[at]mums.ac.ir 38823260
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  افزايش اعتبار مالي و مشاهده حساب اعتباري    
 
KhojasteVF1[at]mums.ac.ir 38823260
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  رزرو غذا دانشجویی    
 
KhojasteVF1[at]mums.ac.ir 38823260
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  كنسل كردن منوي رزرو شده غذا دانشجویی    
 
KhojasteVF1[at]mums.ac.ir 38823260
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تنظيم رستوران پيش فرض    
 
KhojasteVF1[at]mums.ac.ir 38823260
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  مشاهده برنامه غذايي ماهانه    
 
KhojasteVF1[at]mums.ac.ir 38823260
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تغيير رمز عبور مربوط به غذا دانشجویی    
 
KhojasteVF1[at]mums.ac.ir 38823260
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  اظهار نظر در خصوص غذاي ارائه شده و ارسال پيام به کارشناسان تغذيه     
 
KhojasteVF1[at]mums.ac.ir 38823260
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ثبت نام و درخواست کارت استخر     
 
38820053
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ثبت نام کلاسهای ورزشی یوگا     
 
38820053
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ثبت نام کلاسهای پیلاتس     
 
38820053
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ثبت نام مسابقات ورزشی     
 
38820053
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ثبت نام رابطین ورزشی     
 
38820053
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  معاونت درمان     
  ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی16021013102    
 
 FarshiN1[at]mums.ac.ir 05138795031
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی16021013103    
 
 vcr.pr[at]mums.ac.ir 05138795031
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  بازدید های دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی 16021012102    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  برگزاری سمینار ها و کارگاه های آموزشی کشوری جهت توانمند سازی ارزیابان کشوری18051012104    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تمدید پروانه موسسات پزشکی16021013101    
 
 FarshiN1[at]mums.ac.ir 05138795031
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور پروانه موسسات پزشکی16021013100    
 
 FarshiN1[at]mums.ac.ir 05138795031
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  لغو بر اساس زمانبندی تعیین شده در قرار داد تاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تاخیر در ارائه مدارک لازم16021013104    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت(18081015000)    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور16031012100    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ثبت گواهی ولادت و مرگ 10031019000 (مشترک با بهداشت )    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور16041012101  (مشترک با بهداشت )    
 
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور18041014100 (مشترک با توسعه )    
 
odhrm.tarh[at]mums.ac.ir 05138049292
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور معرفینامه در توزیع پزشکان16031014102 (مشترک با توسعه )    
 
odhrm.tarh[at]mums.ac.ir 05138049292
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000 (کلیه معاونت ها )    
 
MousazadeSE1[at]mums.ac.ir 05138023042
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 (کلیه معاونت ها )    
 
nadafiana1[at]mums.ac.ir 05138049406
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  بازدید از اورژانس بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه    
 
RezvaniKB[at]mums.ac.ir 38763053
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ارائه گزارش به بیمارستان ها پیرو بازدید های انجام شده توسط کارشناسان معاونت درمان از اورژانس های بیمارستان ها، جهت انجام اقدامات اصلاحی توسط بیمارستان ها      
 
RezvaniKB[at]mums.ac.ir 38763053
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  آموزش نیرو های واکنش سریع      
 
MahzounH2[at]mums.ac.ir 38049532
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  فراخوان نیرو در مواقع بروز بحران     
 
MahzounH2[at]mums.ac.ir 38049532
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  انجام مانور جهت آمادگی نیرو ها در مواقع بحران      
 
MahzounH2[at]mums.ac.ir 38049532
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تایید فضای فیزیکی و تجهیزات دفاتر مشاوره تغذیه طبق استعلام سازمان نظام پزشکی     
 
HashemiM4[at]mums.ac.ir 38761922
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تایید محصولات تغذیه ای تجاری طبق استعلام شرکت های سازنده     
 
HashemiM4[at]mums.ac.ir 38761922
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  پاسخ به پرسش های روزمره کارشناسان تغذیه استان در ارتباط با اعتباربخشی کترینگ و مشاوره ها ، تعیین محل طرحی ها ،....     
 
HashemiM4[at]mums.ac.ir 38761922
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تایید آنالیزهای غذایی بیمارستانها طبق استعلام امور حقوقی دانشگاه     
 
vcr.pr[at]mums.ac.ir 38795031
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  عقد قرارداد تفاهم نامه ای با پزشکان عمومی     
 
MahzounH2[at]mums.ac.ir 38049532
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 

  معاونت غذا و دارو     
  فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000 (کلیه معاونت ها )    
 
MousazadeSE1[at]mums.ac.ir 05138023042
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 (کلیه معاونت ها )    
 
nadafiana1[at]mums.ac.ir 05138049406
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  گزارش مشکلات کیفی وسایل پزشکی    
 
ShahrokhiK1[at]mums.ac.ir 38049072
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  گزارش کمبودهای ملزومات پزشکی    
 
GhamariM3[at]mums.ac.ir 38049070
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ثبت سفارش جهت مواد اولیه و محصولات غذایی،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی    
 
KazemiA1[at]mums.ac.ir 38763907
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور پروانه بهداشتی ورود جهت مواد اولیه و محصولات غذایی،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی    
 
KazemiA1[at]mums.ac.ir 38763907
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور مجوز نشان حلال جهت محصولات غذایی،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی    
 
AhmadzadehF1[at]mums.ac.ir 38761183
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  معرفی مسئول فنی داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  استعلام متقاضی اولویت بندی تاسیس داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تمدید اعتبار پروانه مسئول فنی داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تبدیل وضعیت ارایه خدمات دارویی داروخانه ها    
 
AhmadiS2[at]mums.ac.ir 38049466
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  قطع همکاری مسئول فنی داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ابطال مجوز و پروانه تاسیس داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تعیین اولویت بندی متقاضیان تاسیس داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  صدور گواهی تشخیص صلاحیت مسئول فنی داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  اعلام شروع به کار داروخانه (شروع به کار مجدد)    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  درخواست غیر فعال کردن جانشین موسس    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  غیرفعال کردن قائم مقام مسئول فنی داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تغییر شیفت کاری داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تمدید گواهی تشخیص صلاحیت مسئولیت فنی    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تغییر نام داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  تعطیلی موقت شیفت    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  استعلام تک داروخانه ای متقاضی اولویت بندی    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  استعلام مازاد ظرفیت متقاضی اولویت بندی    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  بازگشایی داروخانه تعطیل شده در حوزه دانشگاه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 
  ابطال مجوز تاسیس داروخانه    
 
ZohorizadehK[at]mums.ac.ir 38763903
شناسنامه خدمت  
  فرایند خدمت  
  فرم نظر سنجی  
 
 

  معاونت پژوهش و فناوری    
  اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور 16051012105    
 
MoradiH3[at]mums.ac.ir 05138451521
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت 18081015000  ( مشترک با بهداشت )    
 
shc.he[at]mums.ac.ir 05138438704
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت16041016000 (کلیه معاونت ها)    
 
MousazadeSE1[at]mums.ac.ir 38023042
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 (کلیه معاونتها)    
 
nadafiana1[at]mums.ac.ir  38049406
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  کلیه فرآیندهای مربوط به ثبت، تصویب، تخصیص بودجه و صدور قرارداد طرح پژوهشی     
 
RahmatiSM1[at]mums.ac.ir 38451521
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  بررسی کاربرگ درخواست پرداخت هزینه طرح پژوهشی    
 
NejadhadiA1[at]mums.ac.ir 38453456
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   صدور گواهی اخلاق برای طرح های تحقیقاتی     
 
MahmoodiM1[at]mums.ac.ir 38433557
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور کد اخلاق  برای طرح های تحقیقاتی     
 
MahmoodiM1[at]mums.ac.ir 38433557
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  پیگیری شکایات تخلفات پژوهشی    
 
MahmoodiM1[at]mums.ac.ir 38433557
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  اطلاع رسانی کارگاه های اخلاق در پژوهش    
 
MahmoodiM1[at]mums.ac.ir 38433557
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور گواهی های کارگاه های اخلاق در پژوهش    
 
MahmoodiM1[at]mums.ac.ir 38433557
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ثبت مقالات چاپ شده محققان دانشگاه در پژوهان     
 
DavarpanahM2[at]mums.ac.ir 38452475
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  پرداخت حق التالیف مقالات چاپ شده     
 
DavarpanahM2[at]mums.ac.ir 38452475
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  محاسبه و اطلاع رسانی اعتبار پژوهشی اعضاء هیات علمی دانشگاه روی سایت و از طریق نرم افزار پژوهان     
 
EsmatiF1[at]mums.ac.ir 38451521
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  بررسی مستندات مربوط به تاسیس مراکز تحقیقات و پژوهشکده     
 
NekouiN1[at]mums.ac.ir 38453456
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  جذب دانشجوی پسا دکترا     
 
HelaliN1[at]mums.ac.ir 38452475
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  جذب پزشک پژوهشگر     
 
HelaliN1[at]mums.ac.ir 38452475
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   جذب دستیار پژوهش    
 
HelaliN1[at]mums.ac.ir 38452475
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   جذب دانشجوی دکترای پژوهشی     
 
HelaliN1[at]mums.ac.ir 38452475
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  برگزاری دوره فلوشیپ پژوهشی     
 
HelaliN1[at]mums.ac.ir 38452475
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور گواهی شرکت کنندگان فلوشیپ      
 
HelaliN1[at]mums.ac.ir 38452475
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  عضویت دانشجویان در کمیته تحقیقات دانشجویی      
 
BoshroueiB2[at]mums.ac.ir 38437840
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  پرداخت حق التشویقی دانشجویی مقالات چاپ شده در مجلات      
 
BoshroueiB2[at]mums.ac.ir 38437840
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  پرداخت حق التشویقی دانشجویی مقالات ارائه شده در همایش ها      
 
BoshroueiB2[at]mums.ac.ir 38437840
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  پرداخت حق التشویقی دانشجویی تالیف و ترجمه کتاب     
 
BoshroueiB2[at]mums.ac.ir 38437840
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 

منوي اصلي