اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
تشکیل پنل پزشک خانواده و نظام ارجاع در حاشیه برگزاری اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 141
تشکیل کارگاه برنامه ریزی اقتضایی در بلایا درحاشیه برگزاری اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 93
تشکیل کارگاه صیانت از حق سلامت شهروندان در شرایط بحران اقتصادی درحاشیه برگزاری اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 107
تشکیل کارگاه کارآفرینی اینترنتی درحاشیه برگزاری اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 216
تشکیل کارگاه روش کارسنجی WISNدرحاشیه برگزاری اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 194
گزارش تصویری اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 307
اجرای ۲۳ پروژه اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 165
۴۳ درصد از هزینه های سلامت مردم به حوزه های دندانپزشکی و دارو اختصاص دارد 86
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، اقتصاد مقاومتی ریشه در فرهنگ ایرانیان دارد 103
ارائه ۲۰۰ مقاله در کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 172

منوي اصلي