اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
برگزاری سومین نشست کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 169
برگزاری نخستین جلسه شورای سیاست گذاری کنفرانس تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 150
فراخوان نخستین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 165
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع از کلینیک ویژه بیمارستان قائم(عج) 127
برگزاری بیستمین جلسه شورای مشورتی درخصوص رصد پیشرفت پروژه های تحول اداری 130
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع از شبکه بهداشت و درمان کلات 111
برگزاری چهارمین جلسه کارگروه تخصصی اجرایی نظام پیشنهادهای معاونت توسعه 157
برگزاری دومین جلسه کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 159
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع از شبکه بهداشت و درمان فریمان 122
برگزاری بیست و هفتمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 126

منوي اصلي