اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
روش ها و فرآیندهای بوروکراسی اداری باید موجب رضایت ارباب رجوع شود 198
مشهد میزبان همایش تخصصی مدیران و روسای توسعه سازمان و تحول اداری 151
برگزاری سی و هشتمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 283
ارزیابی شاخص های عمومی سال 1395 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 256
دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه برتر را در ایجاد تخت های بیمارستانی در کشور کسب کرد 229
تقدیر رییس جمهور از رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 246
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمارستان امام رضا (ع) 210
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمارستان قائم (عج) 165
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مرکز بهداشت شماره یک و بیمارستان اکبر 145
برگزاری سی و سومین جلسه کارگروه تخصصی تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 160

منوي اصلي