اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
برگزاری پانزدهمین جلسه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان معاونت توسعه 86
برگزاری سی و پنجمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 94
برگزاری سی و چهارمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 89
برگزاری جلسه مشترک کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی 204
برگزاری سی و سومین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 103
ارائه دست آوردهای کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی به وزارت بهداشت و استانداری 87
دومين همايش مديران، روساي توسعه سازمان و تحول اداري دانشگاه ها، دانشكده هاي علوم پزشكي كشور به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي بابل 121
اجرای سامانه جامع درآمدی مراکز بهداشتی زیر پوشش دانشگاه 90
در راستای طرح تکریم ارباب رجوع، از شبکه بهداشت و درمان کاشمر بازدید به عمل آمد 143
برگزاری دوره آموزشی مدیران بیمارستانهای کشور با موضوع مدیریت بحران و آمادگی در بیمارستانها 97

منوي اصلي