اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع از شبکه بهداشت و درمان قوچان 140
برگزاری بیست و نهمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 106
برگزاری چهارمین نشست کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 120
برگزاری همایش مدیران توسعه و تحول اداری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور 192
رونمایی از کتاب راهبردهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد 123
برگزاری دومین جلسه کمیته اجرایی "اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی" 209
برگزاری نهمین جلسه بررسی پروژه سنجش میزان رضایتمندی مراجعین از کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 152
برگزاری سومین جلسه بررسی پروژه سامانه پاسخگویی میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 143
برگزاری بیست و هشتمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 192
رونمایی از کتاب رهبری انسانی همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی 157

منوي اصلي