اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان قوچان 211
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان درگز 185
برگزاری نشست معاونین توسعه مدیریت و منابع منطقه ۹ در مشهد 256
برگزاری اولین جلسه کمیته پژوهشی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با ترکیب جدید 403
برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان معاونت توسعه 206
گزارش تصویری سومین همایش تخصصی مدیران/ روسای توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور 171
اجرای پروژه های مشارکتی موجب ایجاد یکصد هزار شغل شده است 138
بررسی میزان رضایت مندی بیماران از بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 207
روش ها و فرآیندهای بوروکراسی اداری باید موجب رضایت ارباب رجوع شود 197
مشهد میزبان همایش تخصصی مدیران و روسای توسعه سازمان و تحول اداری 151

منوي اصلي