اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
برگزاری سی و هشتمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 228
ارزیابی شاخص های عمومی سال 1395 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 188
دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه برتر را در ایجاد تخت های بیمارستانی در کشور کسب کرد 183
تقدیر رییس جمهور از رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 191
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمارستان امام رضا (ع) 156
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمارستان قائم (عج) 123
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مرکز بهداشت شماره یک و بیمارستان اکبر 109
برگزاری سی و سومین جلسه کارگروه تخصصی تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 125
انجام نخستین پژوهش کاربردی در خصوص بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 109
برگزاری دوره آموزشی سامانه مدیریت عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع 161

منوي اصلي