اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
تشکیل کارگاه کارآفرینی اینترنتی درحاشیه برگزاری اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 60
تشکیل کارگاه روش کارسنجی WISNدرحاشیه برگزاری اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 88
گزارش تصویری اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 270
اجرای ۲۳ پروژه اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 75
۴۳ درصد از هزینه های سلامت مردم به حوزه های دندانپزشکی و دارو اختصاص دارد 46
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، اقتصاد مقاومتی ریشه در فرهنگ ایرانیان دارد 65
ارائه ۲۰۰ مقاله در کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 87
پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در مدیریت سازمانی نیازمند اراده قوی و خلوص نیت است 77
مشهد میزبان نخستین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 63
برگزاری سومین جلسه کارگروه فرهنگ سازی و توانمندسازی مدیران و کارکنان دانشگاه 88

منوي اصلي