اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان قوچان 157
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان درگز 139
برگزاری نشست معاونین توسعه مدیریت و منابع منطقه ۹ در مشهد 197
برگزاری اولین جلسه کمیته پژوهشی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با ترکیب جدید 259
برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان معاونت توسعه 168
گزارش تصویری سومین همایش تخصصی مدیران/ روسای توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور 133
اجرای پروژه های مشارکتی موجب ایجاد یکصد هزار شغل شده است 102
بررسی میزان رضایت مندی بیماران از بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 161
روش ها و فرآیندهای بوروکراسی اداری باید موجب رضایت ارباب رجوع شود 153
مشهد میزبان همایش تخصصی مدیران و روسای توسعه سازمان و تحول اداری 111

منوي اصلي