اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
ارائه گزارش میزان رضایت بیماران در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه در شهر مشهد در نشست هیأت رییسه 148
برگزاری دوره آموزشی فرآیند نویسی با نرم افزار VISIO در کتابخانه مرکزی دانشگاه 215
برگزاری هفدهمین جلسه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان معاونت توسعه 201
برگزاری دوره آموزشی مستندسازی فرآیندها در دانشکده داروسازی 201
برگزاری پنجمین جلسه کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 234
اعلام مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تأیید پست های مرکز ارتباطات و هماهنگی عملیات و فوریت های پزشکی (Dispatch) 204
برگزاری اولین جلسه کمیته تخصصی مستندسازی فرآیندهای معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 154
برگزاری چهل و پنجمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 184
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمارستان سرخس 170
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمارستان امدادی شهید کامیاب 312

منوي اصلي