اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
بهره‌برداری از محل جدید مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری 195
تقدیر معاون درمان دانشگاه از گروه مهندسی سازمان مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری 133
بررسی ساختار و فرآیندهای سازمانی از نظر مطابقت با شاخص‏های اسلامی 129
برگزاری جلسه هم‌اندیشی جهت بررسی عملکرد 9ماهه اول سال 96 حوزه معاونت توسعه 167
برگزاری بیست و یکمین جلسه کمیته تکریم ارباب رجوع دانشگاه 159
انجام پژوهش کاربردی در خصوص آسیب شناسی سازمانی ستاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 207
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه از بخش اورژانس بیمارستان قائم (عج)، بیمارستان طالقانی و بیمارستان امام رضا (ع) 255
برگزاری سی و ششمین جلسه شورای مشورتی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری 182
برگزاری سی و ششمین جلسه کارگروه تخصصی تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 183
تأیید ۵۵۵ پست مرتبط با مرکز ارتباطات و هماهنگی عملیات و فوریت های پزشکی 183

منوي اصلي