اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
برگزاری سومین جلسه کمیته اجرایی برگزاری "دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی" 136
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان کلات 123
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان خلیل آباد 151
حضور کارشناسان وزارت متبوع و بررسی آخرین موضوعات تشکیلاتی 144
بازدید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی (WHO) از دانشگاه علوم پزشکی مشهد 125
قدردانی بنیاد شهید از معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 126
برگزاری سی و نهمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 123
الحاق گروه های طبقه بندی مشاغل و تشکیلات به مدیریت نوسازی و تحول 153
توسعه و احداث ۳۲۰ هزار متر مربع طرح عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 166
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان بردسکن 132

منوي اصلي