اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه برتر را در ایجاد تخت های بیمارستانی در کشور کسب کرد 123
تقدیر رییس جمهور از رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 124
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمارستان امام رضا (ع) 98
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمارستان قائم (عج) 78
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مرکز بهداشت شماره یک و بیمارستان اکبر 67
برگزاری سی و سومین جلسه کارگروه تخصصی تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 80
انجام نخستین پژوهش کاربردی در خصوص بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 69
برگزاری دوره آموزشی سامانه مدیریت عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع 127
اهدای لوح تقدیر به پرسنل نمونه واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد توسط نماینده کارگروه تکریم ارباب رجوع 159
برگزاری سی و هفتمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 95

منوي اصلي