اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان خلیل آباد 78
حضور کارشناسان وزارت متبوع و بررسی آخرین موضوعات تشکیلاتی 86
بازدید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی (WHO) از دانشگاه علوم پزشکی مشهد 66
قدردانی بنیاد شهید از معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 78
برگزاری سی و نهمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 98
الحاق گروه های طبقه بندی مشاغل و تشکیلات به مدیریت نوسازی و تحول 115
توسعه و احداث ۳۲۰ هزار متر مربع طرح عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 117
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان بردسکن 92
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان قوچان 95
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان درگز 93

منوي اصلي