اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
بهره‌برداری از محل جدید مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری 150
تقدیر معاون درمان دانشگاه از گروه مهندسی سازمان مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری 93
بررسی ساختار و فرآیندهای سازمانی از نظر مطابقت با شاخص‏های اسلامی 88
برگزاری جلسه هم‌اندیشی جهت بررسی عملکرد 9ماهه اول سال 96 حوزه معاونت توسعه 113
برگزاری بیست و یکمین جلسه کمیته تکریم ارباب رجوع دانشگاه 109
انجام پژوهش کاربردی در خصوص آسیب شناسی سازمانی ستاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 147
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه از بخش اورژانس بیمارستان قائم (عج)، بیمارستان طالقانی و بیمارستان امام رضا (ع) 148
برگزاری سی و ششمین جلسه شورای مشورتی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری 144
برگزاری سی و ششمین جلسه کارگروه تخصصی تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 136
تأیید ۵۵۵ پست مرتبط با مرکز ارتباطات و هماهنگی عملیات و فوریت های پزشکی 122

منوي اصلي