اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
برگزاری سی و نهمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 67
الحاق گروه های طبقه بندی مشاغل و تشکیلات به مدیریت نوسازی و تحول 75
توسعه و احداث ۳۲۰ هزار متر مربع طرح عمرانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 70
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان بردسکن 48
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان قوچان 52
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان درگز 52
برگزاری نشست معاونین توسعه مدیریت و منابع منطقه ۹ در مشهد 90
برگزاری اولین جلسه کمیته پژوهشی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با ترکیب جدید 47
برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان معاونت توسعه 87
گزارش تصویری سومین همایش تخصصی مدیران/ روسای توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور 56

منوي اصلي