اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
گزارش تصویری سومین همایش تخصصی مدیران/ روسای توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور 40
اجرای پروژه های مشارکتی موجب ایجاد یکصد هزار شغل شده است 34
بررسی میزان رضایت مندی بیماران از بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 38
روش ها و فرآیندهای بوروکراسی اداری باید موجب رضایت ارباب رجوع شود 34
مشهد میزبان همایش تخصصی مدیران و روسای توسعه سازمان و تحول اداری 39
برگزاری سی و هشتمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 45
ارزیابی شاخص های عمومی سال 1395 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 38
دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه برتر را در ایجاد تخت های بیمارستانی در کشور کسب کرد 29
تقدیر رییس جمهور از رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 37
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمارستان امام رضا (ع) 41

منوي اصلي