اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
برگزاری اولین جلسه کمیته تخصصی مستندسازی فرآیندهای معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 43
برگزاری چهل و پنجمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 42
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمارستان سرخس 33
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمارستان امدادی شهید کامیاب 28
برگزاری سومین جلسه کمیته اجرایی برگزاری "دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی" 30
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان کلات 27
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان خلیل آباد 20
حضور کارشناسان وزارت متبوع و بررسی آخرین موضوعات تشکیلاتی 31
بازدید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی (WHO) از دانشگاه علوم پزشکی مشهد 25
قدردانی بنیاد شهید از معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 52

منوي اصلي