تحول اساسی در تشکیلات سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ایجاد در 17 ارديبهشت 1398
 

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: تشکیلات سازمانی دانشگاه در دو سال اخیر دچار تحول اساسی شده است.

به گزارش وب دا، دکتر دارابی در مراسم اختتامیه جشنواره شهید مطهری که در تالار ابن سینا با حضور اعضای هیئت علمی و اساتید برجسته دانشگاه برگزار گردید ضمن برشمردن اهم اقداماتی که در سال‌های اخیر در حوزه های مختلف دانشگاه انجام گردیده است افزود: در زمینه تشکیلات، پست های بیمارستانی پس از حدود بیست سال در سال ۹۶ و ۹۷ مورد بازنگری قرار گرفت و بر اساس آن تشکیلات سازمانی ۳۰ بیمارستان در مشهد و شهرستان‌های تابعه بازطراحی شده است. در این رابطه ابتدا بر اساس استانداردهای علمی، برآورد پست سازمانی در هر یک از حوزه‌های تخصصی بیمارستان‌ها انجام و بر این اساس ساختار تشکیلاتی جدید طراحی گردید که در این فرایند تعداد هشت هزار و ۵۴۰ پست به مجموع پست های بیمارستانی اضافه شده است.

همچنین در خصوص طرح گسترش واحدهای محیطی بهداشت که در سال گذشته تهیه و پس از بررسی در مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه و همچنین وزارت بهداشت در جلسه ۲۸ فروردین ماه سال جاری در کمیته منتخب هیات امناء به تصویب رسید، تعداد یک هزار و ۷۰۰ پست سازمانی به مجموع پست‌های واحدهای محیطی بهداشت اضافه گردید .

دکتر محمد رضا دارابی با اشاره به اهمیت ویژه اورژانس‌های پیش بیمارستانی در ارائه خدمات به مردم افزود: در رابطه با اورژانس پیش بیمارستانی در سال ۹۶ تشکیلات تفضیلی پایگاه‌های شهری با ۵۵۵ پست سازمانی به تصویب رسید که در مجموع تعداد ۴۱۸ پست اضافه شد.

دکتر دارابی در پایان به برنامه‌های پیش روی دانشگاه در خصوص بازنگری تشکیلات سازمانی دانشگاه پرداخت و گفت: معاونت توسعه درصدد بازنگری تشکیلات دانشکده‌های زیرمجموعه می‌باشد تا با این اقدام بتواند وضعیت پست‌های سازمانی دانشکده‌ها را بر اساس نیازهای موجود، سامان بخشد و  در این راستا در حال حاضر براورد پست‌های سازمانی در دانشکده ها در یک طرح کشوری در دو بخش اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی در حال بررسی است.

 وی تلاش های اخیر معاونت توسعه و به تبع آن مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه در ایجاد ساختار سازمانی متناسب را قابل تقدیر دانست.

 
     
   

منوي اصلي