بررسی پیشرفت برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ایجاد در 17 ارديبهشت 1398
 

در ستاد برنامه دانشگاه علوم پزشکی مشهد که با حضور جمعی از مدیران و مسئولان واحدهای زیر پوشش برگزار شد، روند پیشرفت برنامه  عملیاتی دانشگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

 مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رئیس دبیرخانه هیات امنا در حاشیه این نشست در گفتگو با وب دا اظهار کرد: در حال حاضر ۹۸ درصد خود اظهاری در زمینه برنامه عملیاتی انجام شده است و انطباق آن با برنامه عملیاتی در حال انجام است.

دکتر سید جواد حسینی با بیان اینکه در این نشست شاخص های اختصاصی و عمومی رتبه بندی دستگاه های دولتی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت تصریح کرد: در حال حاضر خود اظهاری تمامی واحدها نزدیک به ۱۰۰ درصد است.

وی انطباق راهبردها وبرنامه عملیاتی مشترک وزارت بهداشت را از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست عنوان کرد و گفت: در این نشست تاکید شد که واحدهای زیر پوشش معاونت ها و حوزه ریاست نسبت به تدوین برنامه اختصاصی تا یک ماه آینده اقدام شود.

 
     
     

منوي اصلي