برگزاری اولین جلسه کارگروه استقرار میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ایجاد در 16 تیر 1397

 

 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، اولین جلسه کارگروه استقرار میز خدمت دانشگاه با حضور نمایندگان مدیریت‌های مختلف برگزار شد.

در این جلسه به بررسی راهکارهای موجود جهت استقرار میز خدمت الکترونیک و حضوری در دانشگاه پرداخته شد و مقرر گردید، دبیرخانه کارگروه استقرار میز خدمت در مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه ایجاد گردد همچنین با توجه به اهمیت خدمات ارائه شده در معاونت‌های مختلف، هماهنگی لازم جهت معرفی نماینده تام‌الاختیار معاونت‌ها در کارگروه استقرار میزخدمت صورت پذیرد. اعضاء در این جلسه تصمیم گرفتند تمامی خدمات و فرایندهای ارائه شده به ارباب رجوعان داخلی یا خارجی، به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی در ساختمان‌های ستادی دانشگاه با هماهنگی معاونت‌‌ها مشخص گردند.

در ادامه جلسه از مدیریت فن‌آوری اطلاعات درخواست شد بسترهای مناسب برای بهبود سرعت ارائه خدمات الکترونیک دانشگاه را فراهم آورد.

گفتنی است در پایان این جلسه مقرر گردید اجرای فاز اول تکمیل میز خدمت الکترونیک با قرار دادن کلیه اطلاعات میز خدمت الکترونیک معاونت توسعه در سایت میز خدمت انجام شود.

 
     

منوي اصلي