برگزاری جلسه کمیته معاونت توسعه دانشگاه در راستای اعتبار بخشی بین المللی دانشگاه ها (ASIC)

تاریخ ایجاد در 02 تیر 1397
 

در راستای اعتبار بخشی بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی مشهد‌ (ASIC) با حضور نمایندگان معاونت توسعه مدیریت و منابع و دانشکده‌ها نشست مشترکی در محل تالار جلسات دانشکده پزشکی برگزار شد.

 در این جلسه مقرر گردید، جهت بازدید تیم های ارزشیابی آزمایشگاهی از آزمایشگاه های دانشکده ها، با معاونت محترم درمان کلیه دانشکده‌ها هماهنگی‌های لازم صورت پذیرد.

همچنین تصمیم گرفته شد، جهت صدور کارت‌های بهداشتی و برگزاری مانور مشترک در تمامی دانشکده‌ها با مدیر روابط دانشگاهی، امور بین الملل و همایش های دانشگاه همکاری لازم صورت پذیرد.

 
     
     

منوي اصلي