ادامه برگزاری جلسات کمیته فرعی مهندسی مشاغل دانشگاه

تاریخ ایجاد در 28 خرداد 1397
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، جلسات شش ماهه اول سال 97 کمیته فرعی مهندسی مشاغل با حضور اعضای کمیته فرعی متشکل از رئیس و کارشناسان گروه مهندسی مشاغل دانشگاه برگزار شد.

در این جلسات که به صورت جداگانه برگزار گردید، به بررسی طبقات شغلی مشمولان ارتقاء طبقه در شبکه‌‌های بهداشت و درمان تایباد، خواف، رشتخوار، سرخس، قوچان، کاشمر، خلیل‌آباد، فریمان، چناران، بردسکن، درگز، دانشکده‌های بهداشت، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی، طب سنتی، داروسازی، پزشکی،، دندانپزشکی و مراکز بهداشت شماره دو، شماره پنج، بیمارستان امید و همچنین معاونت‌های آموزشی، درمان،دانشجویی و فرهنگی و غذا و دارو پرداخته شد و مقرر گردید برای تعدادی از کارکنان در 6 ماه اول سال جاری ارتقاء طبقه صورت گیرد.