برگزاری کمیته فرعی مهندسی مشاغل دانشگاه در مرکز بهداشت شماره سه

تاریخ ایجاد در 12 خرداد 1397
 
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، جلسه شش ماهه اول سال 97 کمیته فرعی مهندسی مشاغل با حضور اعضای کمیته فرعی متشکل از مسئول کارگزین واحد، رئیس گروه مهندسی مشاغل و کارشناس گروه مهندسی مشاغل دانشگاه، در مرکز بهداشت شماره سه برگزار شد.

در این جلسه به بررسی طبقات شغلی مشمولان ارتقاء طبقه پرداخته شد و مقرر گردید برای تعدادی از کارکنان در 6 ماه اول سال جاری ارتقاء طبقه صورت گیرد. 
 
     

منوي اصلي