در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع از همکاران پایگاه‌های اورژانس 115 تقدیر به عمل آمد

تاریخ ایجاد در 12 خرداد 1397
گزارش تصویری