نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی به انضمام تغییرات طبقات ورودی دارندگان مدرک تحصیلی راهنمایی

تاریخ ایجاد در 03 اسفند 1396
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامه‌ای نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی را از تاریخ 96/1/1 ابلاغ نمود. شایان ذکر است در این ابلاغیه آخرین تغییرات مربوط به طبقات اعلام ‌گردیده است.

 
     
     

منوي اصلي