ابلاغ بخشنامه‌های جدید در حوزه مهندسی مشاغل و تحول اداری

تاریخ ایجاد در 19 بهمن 1396
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه، طی بخشنامه‌های جداگانه‌ای لزوم ثبت تجارب در ارتقاء از مرتبه خبره به عالی در سامانه "ثبت تجارب مدیران سلامت کشور"، " تطبیق کارمندان در طبقات ورودی " و نیز انتقال ثبت پیشنهادهای کارکنان به سامانه کشوری را به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه ابلاغ نمود.