بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان بردسکن

تاریخ ایجاد در 22 مرداد 1396
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، هادی مهدی زاده رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راستای اجرای طرح تکریم از شبکه بهداشت و درمان بردسکن بازدید نمود. در ابتدا جلسه ای با حضور مدیر شبکه، معاون بهداشتی، ریاست بیمارستان، مدیریت بیمارستان، مسئول حراست و مسئول امورعمومی در محل دفتر مدیریت شبکه برگزار گردید و مسائل بازدید قبلی، انتظارات و نحوه عملکرد مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن به اتفاق اعضای حاضر، آزمایشگاه مرکزی شهرستان مورد بازدید قرار گرفت. ملاحظه گردید با توجه به جابجایی به ساختمان جدید، آزمایشگاه وضعیت نسبتاً مناسبی داشت. در ادامه همچنین از مرکز اورژانس 115 بازدید بعمل آمد. پس از آن از مرکز جامع خدمات سلامت روستایی کبودان بازدید بعمل آمد. در این مرکز نظم و انظباط اداری و همچنین نحوه ارائه خدمت کارکنان به مردم در وضعیت مناسبی بود. درمرحله بعد پایگاه جاده ای اورژانس 115 و خانه بهداشت کبودان مورد بازدید قرار گرفتند. در خانه بهداشت کبودان بهورزان در موارد زیادی به لحاظ قطعی یا پایین بودن سرعت اینترنت برای پر کردن فرم ها را یکی از مشکلات عنوان کردند.

 
   
   

منوي اصلي