بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان قوچان

تاریخ ایجاد در 21 مرداد 1396
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، هادی مهدی زاده رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راستای اجرای طرح تکریم از شبکه بهداشت و درمان قوچان بازدید نمود. در ابتدا جلسه ای با حضور معاون درمان، معاون بهداشتی، مسئول حراست، معاون توسعه و مسئول روابط عمومی در  دفتر مدیر شبکه برگزار شد و انتظارات و خواسته های قبلی مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن به همراه معاون بهداشتی، مسئول حراست و مسئول روابط عمومی از مرکز بهداشتی و درمانی شهر کهنه بازدید بعمل آمد. با توجه به اینکه این مرکز به عنوان پایلوت برای آموزش بهورزان قرار گرفته بود روال کار بسیار منظم بود. در ادامه، مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ولیعصر مورد بازدید قرار گرفت. بازسازی داخل مرکز انجام شده بود اما تجهیزات جدید آن هنوز مستقر نشده بود. در همین راستا مقرر شد چند نفر از بهورزان تحت پوشش مرکز مورد آموزش مجدد قرار گیرند تا پاسخگویی ایشان به نحو مناسب تری صورت پذیرد.همچنین از مرکز اورژانس 115 بازدید بعمل آمد. پس از آن از مرکز آموزش عالی سلامت شهرستان بازدید بعمل آمد و در رابطه با اجرای دستورالعمل تکریم مذاکرات لازم انجام شد. اورژانس بیمارستان موسی بن جعفر(ع) آخرین واحدی بود که نحوه ارائه خدمت در آن بررسی گردید.

 
   
     

منوي اصلي