بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از شبکه بهداشت و درمان درگز

تاریخ ایجاد در 19 مرداد 1396
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، هادی مهدی زاده رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راستای اجرای طرح تکریم از شبکه بهداشت و درمان درگز بازدید نمود. دراین بازدید در حضور مدیر شبکه بخشنامه های ارسالی تکریم بررسی شد و پس از آن کلیه واحدهای شبکه مورد بازدید قرار گرفت. همچنین در ادامه از واحدهای زیر مجموعه معاونت بهداشتی  و بخش های بیمارستان امام خمینی درگز بازدید بعمل آمد. یکی از موارد قابل ملاحظه آن بود که با توجه به نصب دستگاه های سی تی اسکن در این بیمارستان، خدمت جدید و قابل توجهی به بیماران ارائه می گردید. شایان ذکر است در پایان با توجه به نحوه ارائه خدمات از تعدادی از مدیران و کارکنان شبکه بهداشت و درمان درگز تقدیر بعمل آمد.

 
   
   

منوي اصلي