برگزاری نشست معاونین توسعه مدیریت و منابع منطقه ۹ در مشهد

تاریخ ایجاد در 18 مرداد 1396
 

نشست معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاهها و دانشکده های منطقه ۹ به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دانشکده پزشکی برگزار شد.

به گزارش وب دا، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این نشست دو روزه به بیان مواردی در خصوص چالش های پیش روی معاونین توسعه پرداخت.

دکتر بحرینی ،وجود برنامه عملیاتی در این معاونت ها را یک الزام عنوان کرد که می بایست مسیر و هدف را کاملا مشخص نماید.

دکتر کاوه مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در ادامه به بیان چارچوب های مورد بحث در این نشست پرداخت.

 وی گفت: راهبری  برنامه های عملیاتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور از جمله اهداف وزارت بهداشت است.

 دکتر کاوه افزود : حضور فعال معاونین توسعه به عنوان عناصر اصلی و ناظر بر روند اجرای برنامه های عملیاتی ضروری است و می بایست به صورت مستمر میزان تحقق برنامه های عملیاتی را کنترل نمایند.

صادق پور مدیر نوسازی و تحول اداری دانشگاه و مسئول دبیرخانه معاونین توسعه منطقه ۹ نیز در این نشست گفت: یکی از دستور کارهای مهم دبیرخانه، پایش و ارزیابی برنامه عملیاتی دانشگاهها و دانشکده های این منطقه است.

 وی مشارکت، ارائه نقطه نظرات اصلاحی و از بین بردن موانع اجرای برنامه ها را از دیگر اهداف برگزاری این نشست دو روزه عنوان کرد.

 شایان ذکر است با توجه به دستور کاراین نشست پس از برگزاری مراسم افتتاحیه و ارائه نقطه نظرات معاونین توسعه، بررسی کلیه پروژه ها و اقدامات بهبودی این دانشگاهها و دانشکده ها در سامانه مدیریت عملکرد معاونت توسعه وزارت بهداشت، بصورت جداگانه و طی دو روز در دو نوبت صبح و بعدازظهر صورت پذیرفت.

 
   
   
   
   

منوي اصلي