برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان معاونت توسعه

تاریخ ایجاد در 02 مرداد 1396
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، شانزدهمین جلسه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان برگزار گردید. در ابتدای این جلسه اعضا به  بررسی پیشنهادات ارائه شده براساس  پژوهش (بررسی کیفیت خدمات ارائه شده به بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد)در راستای اجرایی سازی پرداختند.

در ادامه  آقای رحمانی  مسئول کانون بازنشستگی گزارشی  پیرامون دغدغه ها و مشکلات بازنشستگان مطرح نمود.

شایان ذکر است در پایان این جلسه اعضا تصمیماتی در خصوص بهبود ارائه خدمت به بازنشستگان در واحدهای مرتبط از جمله مدیریت های پشتیبانی ، امور مالی، منابع انسانی(اداره بازنشستگی) اتخاذ نمودند.

 
 

 

منوي اصلي