در راستای طرح تکریم ارباب رجوع، از شبکه بهداشت و درمان کاشمر بازدید به عمل آمد

تاریخ ایجاد در 23 بهمن 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد هادی مهدیزاده رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه با اعلام این مطلب گفت: در ابتدای این بازدید به همراه آقای سالاری جانشین مدیر شبکه به حوزه ستاد شبکه رفتیم.وی افزود: همچنین مذاکراتی در رابطه با دستورالعمل های تکریم که قبلا ارسال شده و باید به آن پاسخ داده می شد، صورت گرفت.بخشی از بخشنامه ها که در رابطه با اطلاع رسانی نصب اسامی و شرح وظایف کارکنان می باشد در اتاق ها مشهود بود.پس از آن به اتفاق جانشین مدیر شبکه، مدیر بیمارستان و مدیر پرستاری از بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) وبخش های مختلف آن از جمله ICu، آشپزخانه، بخش زنان، آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، زایشگاه، نوزادان، اتاق عمل و امور اداری بیمارستان بازدید به عمل آمد. یکی از مشکلات موجود در بخش ICU وضعیت قرار گرفتن نامناسب ایستگاه پرستاری نسبت به تخت های موجود بخش است که در نتیجه تسلط پرستار را به حوزه تخت ها کم می کند. اطلاع رسانی در بخش ها مناسب، نظم و انضباط خوب و فضای اداری مناسب در اختیار بیماران می باشد.

در مرحله بعد از بخش های امور اداری، دیالیز، داخلی، آزمایشگاه، اورژانس، CCU، قلب،ICU  بیمارستان شهید مدرس بازدید به عمل آمد. علی رغم قدیمی بودن ساختمان اکثر تجهیزات جدید و به روز هستند.( زحمات مسئولین در این زمینه قابل تقدیر است) مهم ترین مشکل موجود کمبود نیروهای کمک بهیار است. از جمله مشکلاتی که در مرحله ورود به بیمارستان به چشم می خورد این است که محوطه جلوی بیمارستان به طور کامل به پارکینگ تبدیل شده است که علاوه بر دیدن ظاهری شلوغ از بیمارستان سرو صداها نیز مخل آرامش بیماران است.

در انتها، جلسه ای در ستاد شبکه بهداشت و درمان با حضور جانشین مدیر شبکه- حراست شبکه و مسئول روابط عمومی، مدیران و مسئولین پرستاری بیمارستان ها و همچنین معاون بهداشتی شبکه برگزار گردید. دراین جلسه درمورد فرم ارسالی، بازرسی تکریم و موارد مدنظر همچنین تطابق عملکرد ها با موارد قید شده در فرم و دستورالعمل های ارسالی مذاکرات لازم انجام شد؛ به خصوص با تاکید بر مستندسازی و اصلاح روش های انجام کار در حوزه فرآیندهای عمومی مشترک و اختصاص حوزه ها. مقرر گردید بر اساس دستورالعمل قبلی مجددا گزارشاتی از حوزه های مختلف کاری ارسال گردد. همچنین بر اساس جدول نوبت بازدیدها در آینده از حوزه معاونت بهداشتی شبکه و مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش آن معاونت بازدید لازم بعمل آید. بر مبنای چارچوب تعیین شده تصمیم گرفته شد از چند نفر از پزشکان و پرستاران و نیروهای کادر اداری مطابق دستورالعمل طرح تکریم ارباب رجوع تقدیر به عمل آید.

 
   
   
   
   
   
   

 

منوي اصلي