تشکیل پنل پزشک خانواده و نظام ارجاع در حاشیه برگزاری اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه و مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد پنل پزشک خانواده و نظام ارجاع در حاشیه برگزاری اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی که در روزهای 6 و 7 بهمن ماه سال جاری در تالار رازی برگزار گردید تشکیل شد.

در این پنل موضوعاتی همچون تاریخچه پزشک خانواده، وضعیت پزشک خانواده در ایران و تجربه سایر کشورها در این خصوص ارائه گردید و در نهایت چالش ها توسط اساتید مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است دکتر کاظم فرهمند معاون فنی معاونت بهداشتی، دکتر محمدرضا مجدی عضو گروه پزشک خانواده، دکتر شاپور بدیعی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر باقرزاده رئیس پزشک خانواده بیمه سلامت استان خراسان رضوی، دکتر دهرآزما عضو گروه پزشک خانواده معاونت بهداشتی اعضای این پنل بودند.

 
     

 

منوي اصلي