ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شاخص های عمومی استان

تاریخ ایجاد در 29 تیر 1395

 

 

در راستای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی کشور در سال  1394 مدیریت نوسازی و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد بعنوان متولی شاخص های عمومی میزبان مدیران و  کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی  استان خراسان رضوی بود.

به گزارش وب دا، محسن صادق پور مدیر نوسازی و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن بیان این خبر گفت: با توجه به انجام فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی به صورت سالانه و نیز بر اساس خودارزیابی انجام شده توسط دانشگاه، کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت ارزیابی حضوری و پایش مستندات شاخص های عمومی  در جلسه ای با حضور مدیران و کارشناسان دانشگاه حاضر شدند. گفتنی است، در این نشست بر مبنای محورهای ارزیابی عملکرد، کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با حضور در واحدهای مختلف ضمن ارزیابی محورها، نقایص موجود در مستندات را به واحدها اعلام نمودند تا در بازه زمانی تعیین شده برای اعتراضات،  مستندات لازم به این سازمان ارائه گردد. مدیر نوسازی و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: حضور کارشناسان این سازمان گامی موثر در جهت بهبود تعامل با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز ارزیابی مناسب تر دانشگاه خواهد بود. وی ابراز امیدواری کرد، برگزاری این جلسات، استمرار یافته تا با توجه به گستردگی فعالیت ها ، درک مشترکی در این زمینه بوجود آید. گفتنی است: در این جلسه خانم موسوی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی نیز با اشاره به تدوین برنامه اصلاح نظام اداری و برش استانی مرتبط با این برنامه عنوان داشت: عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مقایسه با اهداف مشخص شده در برنامه مذکور سنجیده و ارزیابی خواهد شد که این فرایند زمینه ساز مقایسه مطلوب تر جایگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد را فراهم خواهد نمود.

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

منوي اصلي