اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع دانشگاه از بخش اورژانس بیمارستان قائم (عج)، بیمارستان طالقانی و بیمارستان امام رضا (ع) 25
برگزاری سی و ششمین جلسه شورای مشورتی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری 25
برگزاری سی و ششمین جلسه کارگروه تخصصی تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 22
تأیید ۵۵۵ پست مرتبط با مرکز ارتباطات و هماهنگی عملیات و فوریت های پزشکی 26
ارائه گزارش میزان رضایت بیماران در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه در شهر مشهد در نشست هیأت رییسه 40
برگزاری دوره آموزشی فرآیند نویسی با نرم افزار VISIO در کتابخانه مرکزی دانشگاه 24
برگزاری هفدهمین جلسه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان معاونت توسعه 27
برگزاری دوره آموزشی مستندسازی فرآیندها در دانشکده داروسازی 46
برگزاری پنجمین جلسه کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 58
اعلام مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تأیید پست های مرکز ارتباطات و هماهنگی عملیات و فوریت های پزشکی (Dispatch) 28

صفحه1 از24

منوي اصلي