اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
برگزاری دهمین جلسه کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی 19
برگزاری هفتمین جلسه کارگروه راهبری توسعه مدیریت 22
برگزاری اولین جلسه بررسی تشکیلات تفصیلی دانشکده ها در دفتر معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 26
تصویب نهایی چارت جدید تشکیلات تفصیلی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد 34
تصویب نهایی چارت تشکیلات تفصیلی دومین بانک چشم کشور 19
انعکاس خبری برگزاری دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در رسانه‌ها 21
اقتصاد مقاومتی، راهبردی تحول‌گرا برای توسعه منابع انسانی 23
برگزاری دومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 34
با اجرای دولت الکترونیک دو میلیارد تومان صرفه جویی در دانشگاه اتفاق افتاده است 17
معاون راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت ؛ اجرای ۲۶۰ فعالیت نواورانه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور 21

صفحه1 از28

منوي اصلي