اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
انتصاب سرپرست گروه تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1
برگزاری کارگاه آموزش و ابلاغ آیین‌نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات وابسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 7
برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی دانشگاه 43
برگزاری ششمین جلسه کمیته پژوهشی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 29
برگزاری پنجاه و هشتمین جلسه کمیته برنامه‌ریزی عملیاتی دانشگاه 33
برگزاری اولین جلسه کمیته سیاست‌گذاری سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی 46
برگزاری جلسه بررسی پروژه اجرای دستور العمل اداره بیمارستان های مستقل 38
برگزاری سومین جلسه کمیته اجرایی نظام پیشنهادهای معاونت توسعه 21
برگزاری دومین جلسه کارگروه استقرار میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 41
ادامه برگزاری جلسات تدوین شناسه پست‌های سازمانی حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه 29

صفحه1 از32

منوي اصلي