اخبار جدید مدیریت

نمایش # 
عنوان کلیک ها
ارائه دست آوردهای کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی به وزارت بهداشت و استانداری 9
دومين همايش مديران، روساي توسعه سازمان و تحول اداري دانشگاه ها، دانشكده هاي علوم پزشكي كشور به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي بابل 25
اجرای سامانه جامع درآمدی مراکز بهداشتی زیر پوشش دانشگاه 11
در راستای طرح تکریم ارباب رجوع، از شبکه بهداشت و درمان کاشمر بازدید به عمل آمد 24
برگزاری دوره آموزشی مدیران بیمارستانهای کشور با موضوع مدیریت بحران و آمادگی در بیمارستانها 16
تشکیل پنل پزشک خانواده و نظام ارجاع در حاشیه برگزاری اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 13
تشکیل کارگاه برنامه ریزی اقتضایی در بلایا درحاشیه برگزاری اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 20
تشکیل کارگاه صیانت از حق سلامت شهروندان در شرایط بحران اقتصادی درحاشیه برگزاری اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 20
تشکیل کارگاه کارآفرینی اینترنتی درحاشیه برگزاری اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 19
تشکیل کارگاه روش کارسنجی WISNدرحاشیه برگزاری اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 12

صفحه1 از17

منوي اصلي