معاونت پژوهش و فناوری-میز خدمت

  معاونت پژوهش و فناوری    
  اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور 16051012105    
 
MoradiH3[at]mums.ac.ir 05138451521
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت 18081015000  ( مشترک با بهداشت )    
 
shc.he[at]mums.ac.ir 05138438704
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت16041016000 (کلیه معاونت ها)    
 
MousazadeSE1[at]mums.ac.ir 38023042
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 (کلیه معاونتها)    
 
nadafiana1[at]mums.ac.ir  38049406
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  کلیه فرآیندهای مربوط به ثبت، تصویب، تخصیص بودجه و صدور قرارداد طرح پژوهشی     
 
RahmatiSM1[at]mums.ac.ir 38451521
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  بررسی کاربرگ درخواست پرداخت هزینه طرح پژوهشی    
 
NejadhadiA1[at]mums.ac.ir 38453456
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   صدور گواهی اخلاق برای طرح های تحقیقاتی     
 
MahmoodiM1[at]mums.ac.ir 38433557
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور کد اخلاق برای طرح های تحقیقاتی     
 
MahmoodiM1[at]mums.ac.ir 38433557
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  پیگیری شکایات تخلفات پژوهشی    
 
MahmoodiM1[at]mums.ac.ir 38433557
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  اطلاع رسانی کارگاه های اخلاق در پژوهش    
 
MahmoodiM1[at]mums.ac.ir 38433557
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور گواهی های کارگاه های اخلاق در پژوهش    
 
MahmoodiM1[at]mums.ac.ir 38433557
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ثبت مقالات چاپ شده محققان دانشگاه در پژوهان     
 
DavarpanahM2[at]mums.ac.ir 38452475
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  پرداخت حق التالیف مقالات چاپ شده     
 
DavarpanahM2[at]mums.ac.ir 38452475
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  محاسبه و اطلاع رسانی اعتبار پژوهشی اعضاء هیات علمی دانشگاه روی سایت و از طریق نرم افزار پژوهان     
 
EsmatiF1[at]mums.ac.ir 38451521
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  بررسی مستندات مربوط به تاسیس مراکز تحقیقات و پژوهشکده     
 
NekouiN1[at]mums.ac.ir 38453456
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  جذب دانشجوی پسا دکترا     
 
HelaliN1[at]mums.ac.ir 38452475
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  جذب پزشک پژوهشگر     
 
HelaliN1[at]mums.ac.ir 38452475
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   جذب دستیار پژوهش    
 
HelaliN1[at]mums.ac.ir 38452475
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
   جذب دانشجوی دکترای پژوهشی     
 
HelaliN1[at]mums.ac.ir 38452475
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  برگزاری دوره فلوشیپ پژوهشی     
 
HelaliN1[at]mums.ac.ir 38452475
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  صدور گواهی شرکت کنندگان فلوشیپ      
 
HelaliN1[at]mums.ac.ir 38452475
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  عضویت دانشجویان در کمیته تحقیقات دانشجویی      
 
BoshroueiB2[at]mums.ac.ir 38437840
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  پرداخت حق التشویقی دانشجویی مقالات چاپ شده در مجلات      
 
BoshroueiB2[at]mums.ac.ir 38437840
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  پرداخت حق التشویقی دانشجویی مقالات ارائه شده در همایش ها      
 
BoshroueiB2[at]mums.ac.ir 38437840
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  پرداخت حق التشویقی دانشجویی تالیف و ترجمه کتاب     
 
BoshroueiB2[at]mums.ac.ir 38437840
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تشکیل گروه مطالعه و تحقیق      
 
BoshroueiB2[at]mums.ac.ir 38437840
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ثبت مستندات برگزاری کارگاه دانشجویی      
 
BoshroueiB2[at]mums.ac.ir 38437840
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ثبت مستندات برگزاری بازدید علمی دانشجویی      
 
BoshroueiB2[at]mums.ac.ir 38437840
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  تهیه  اسلاید های آموزشی در مورد پایگاههای اطلاعاتی مختلف برای مراجعین کتابخانه مرکزی     
 
ModiramaniP[at]mums.ac.ir 38513400
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  انجام عضویت در کتابخانه ها     
 
HaeriM1[at]mums.ac.ir 05138023042
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  خدمات جستجوی مقاله برای مراجعین به صورت حضوری و هم از طریق ایمیل      
 
ModiramaniP[at]mums.ac.ir 38513400
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  جستجوی منابع فارسی و لاتین ( کتاب، پایان نامه و ...) در نرم افزار آذرسا هم حضوری و هم تلفنی      
 
ModiramaniP[at]mums.ac.ir 38513400
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  خدمات نصب نرم افزار مدیریت مراجع (End note)  و استانداردکردن رفرنس ها  بر اساس استایل های مورد نظر      
 
HaeriM1[at]mums.ac.ir 38513400
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ارائه گواهی اشتغال به کار  به زبان لاتین     
 
GhasemianM1[at]mums.ac.ir 38414565
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ارزیابی مدارک دانشجویان ایرانی غیر مقیم     
 
ShamshiriM3[at]mums.ac.ir 38452471
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
    تسهیل سفرهای اعضای هیئت و دانشجویان به منظور گذراندن دوره های فرصت مطالعاتی و شرکت در همایش های خارج از کشور     
 
KeykhaeeM1[at]mums.ac.ir 38430634
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  خدمات امور کنسولی    
 
RezazadehR1[at]mums.ac.ir 38414565
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  ارزیابی و ثبت نام دانشجویان خارجی    
 
AttaranSM1[at]mums.ac.ir 38452471
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  پشتیبانی سایت همایش های دانشگاه      
 
HoseinzadehN4[at]mums.ac.ir 38430634
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 
  فرآیند انجام ثبت اختراع اعضا دانشگاه( اصلاح فرآیند)    
 
SajedifarS1[at]mums.ac.ir 38452473
شناسنامه خدمت   
  فرایند خدمت   
  فرم نظر سنجی   
 
 

منوي اصلي