اجرای ۴۰۵ پروژه بهداشتی و درمانی در واحدهای زیر پوشش دانشگاه

تاریخ ایجاد در 27 مهر 1395
 

با نظارت کارشناسان فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۴۰۵ پروژه بهداشتی و درمانی در واحدهای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرایی شده است.

به گزارش وب دا، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: این تعداد پروژه بهداشتی و درمانی در راستای ارتقاء خدمات جامع همگانی و بر اساس توافق نامه منعقد شده با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در واحدهای زیر پوشش دانشگاه اجرایی شده است.

دکتر سید محمد حسین بحرینی خاطر نشان کرد: بر اساس این توافق نامه، ۵۵ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی به ازای هر مرکز روستایی ۵۰۰ متر مربع، ۷۵  مرکز خدمات جامع سلامت شهری به ازای هر مرکز شهری ۶۰۰ متر مربع، ۴۰  خانه بهداشت به ازای هر خانه بهداشت ۱۰۰ متر مربع، ۱۶۹  پایگاه  سلامت به ازای هر پایگاه  سلامت ۲۵۰  متر مربع، ۱۳ستاد شبکه و مرکز بهداشت شهرستان به ازای هرستاد یک هزار  متر مربع، یک آموزشگاه بهورزی با زیر بنای یک هزار  مترمربع ، ۵۱ مرکز زیست پزشک به ازای هر مرکز ۱۰۰ متر مربع،  ۱۶۹  پایگاه  سلامت به ازای هر پایگاه سلامت ۲۵۰  متر مربع و یک ۱ مرکز مراقبتهای اولیه به ازای هر مرکز ۴۰۰ متر مربع ساخته می شود.  

وی تصریح کرد: برای ۹۷ مورد از این پروژه ها  مکان یابی محل احداث پروژه انجام و جانمایی زمین محل احداث با حضور نماینده شبکه بهداشت و درمان انجام شده و نیز کلیه نقشه ها و برآورد هزینه ها برای ۴۰۵ پروژه  تهیه و شرایط استعلام آماده شده است.

شایان ذکر است این پروژه ها به صورت پیمانی-امانی انجام خواهد شد.

 
   

 

منوي اصلي