برگزاری بیست و ششمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ایجاد در 05 مهر 1395
  به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، بیست و ششمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور نمایندگان مدیریت های 6 گانه برگزار گردید. در این جلسه ابتدا برنامه‌های سامانه مدیریت عملکرد معاونت برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت متبوع مورد بررسی قرار گرفت و سپس عدم امکان اجرا یا توقف برنامه‌ها مشخص شد. همچنین در این جلسه مقرر گردید توضیحات مدلل مربوط به عدم امکان اجرای برنامه های ثبت شده در سامانه به صورت مکتوب به ستاد برنامه دانشگاه اعلام گردد.  
   

 

منوي اصلي