بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع از شبکه بهداشت و درمان فریمان

تاریخ ایجاد در 29 مهر 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، هادی مهدی زاده رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع  در راستای اجرای طرح تکریم از شبکه بهداشت و درمان فریمان بازدید نمود. در این بازدید طی جلسه ای که در شبکه با مسئول حراست، مسئول امور اداری شبکه و معاون بهداشتی شبکه برگزار شد درمورد چگونگی انجام موارد مطرح شده در فرم ارزیابی تکریم صحبت شد.

گفتنی است در این بازدیدها 16 نفر از کارکنان در رده های مختلف براساس بررسی برگه های افکارسنجی از مردم و نیز گفت و گو با ارباب رجوعان تشویق شدند.

 
   

 

منوي اصلي