برگزاری بیست و هفتمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ایجاد در 29 مهر 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، بیست و هفتمین جلسه کمیته برنامه ریزی عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور نمایندگان مدیریت های 6 گانه برگزار گردید. در این جلسه ابتدا 6 پروژه اتمام یافته مدیریت پشتیبانی بررسی شد و سپس اعضاء در خصوص راهکارهایی جهت حفظ نظم جلسات و برگزاری مستمر آن به تبادل نظر و بحث و بررسی پرداختند. همچنین در این جلسه مقرر گردید اصلاحات لازم در خصوص برنامه های ثبت شده در سامانه صورت پذیرد و نیز در جلسه آینده مابقی پروژه های اتمام یافته مدیریت پشتیبانی و مدیریت بودجه بررسی گردد.

شایان ذکر است در این جلسه مقرر شد با هماهنگی اعضاء پایش حضوری  نیز در دستور کار کمیته قرار گیرد.
 
 

 

 
   

 

منوي اصلي