چند روش ارج نهادن به کارکنان

 

احساس باارزش بودن انگیزه را زیاد می کند و این توانایی در ایجاد حس ارزشمند بودن در دیگران به خاطر  تلاشها و  کمکهای  آنها بخش بزرگی است از آنچه که یک رهبر خوب را می سازد. قدردانی از کارمند آسان به نظر می رسد اما واقعیت این است که اغلب اوقات عمل کردن به آن آسان نیست. برای کمک به ارتقای کیفیت رهبری خود به نحوی که تیم شما احساس ارزشمندی بیشتری داشته و با انگیزه شود ،اجرای این ۵ مرحله را در نظر بگیرید:

۱. خالصانه توجه کنید

یکی از  شنیده های رهبری مورد علاقه من این عبارت است: «بهترین رهبران یک عامل توجه و مراقبت بالایی دارند، آن ها واقعا به مردم اهمیت  میدهند». می بینید که تنها تعریف و تمجید از کارکنان در زمانی که کارشان را به خوبی انجام می دهند کافی نیست. اگر این تعاریف خالص نباشند ،آن ها باور نخواهند کرد. پیش از آنکه تیم شما به جایی برسد که احساس ارزشمندی بکند شما باید به جایی برسید که بدانید چگونه باید به طور واقعی از آن ها قدردانی کنید. اگر شما بتوانید اهمیت و قدردانی خالصانه به تیم خود را یاد بگیرید،  آنها توجه و علاقه شان را به شما و کارشان نشان خواهند داد.

۲. به سبک رهبری خود دقت کنید

تعدادی سبک رهبری وجود دارد که شما می توانید انتخاب کنید. هر کدام از  آنها مزیت ها و معایب خود را دارند .یکی از سبک های رهبری مورد علاقه من «مدیریت قانون طلایی» نامیده می شود که در واقع  میگوید: شما باید با کارمندان تان به نحوی رفتار کنید که اگر جایتان با یکدیگر عوض می شد دوست داشتید آن ها با شما آنگونه رفتار کنند. بدون شک این شامل قدردانی واقعی در جایی است که انتظار قدردانی وجود دارد.

۳. در مکالمات روزمره شرکت کنید

یکی از مهم ترین مواردی که رهبران باید در ذهن داشته باشند این است که افراد زیردست آن ها آدم هستند. آن ها ربات های ساخته شده برای انجام کارها نیستند و هر کدام از آن ها نفس  میکشد، احساسات دارد، مبارزه می کند و مهم تر اینکه بعد از کارشان زندگی  میکنند. یکی از  آسانترین روش ها برای ابراز قدردانی واقعی به کارکنان تان ،مشارکت با آن ها در مکالمات درباره این موضوعات است. در واقع کاری که همه شما باید انجام دهید این است که زمانی را برای صحبت با کارکنان تان صرف کنید آن هم به روشی که با هر آشنای دیگری صحبت  میکنید .اگر شما این کار را انجام دهید ، نشان  میدهید که شما کارکنان تان را فراتر از افرادی که صرفا برای شما کار می کنند می بینید.

۴. اهداف خود را به اشتراک بگذارید

کارمندان دوست دارند بدانند نقش مهمی در سوق دادن سازمان به سمت جلو دارند. اما اگر کارمندان ندانند مسئله  مهمتر برای شما و سازمان تان چیست، برای آن ها سخت است که ببینند باید چه نقشی در آن ایفا کنند، این مسئله ،اشتراک گذاری دقیق اهداف با  کارمندانتان را مهم  میکند و به آن ها اجازه  میدهد بدانند چگونه چه کارهایی را برای کمک به شرکت به منظور رسیدن به آن اهداف انجام دهند.

این نه تنها برای اهداف کوتاه مدتی که شما برای هر کارمند تعیین می کنید کاربرد دارد بلکه برای اهداف بلندمدتی که  آنها  میتوانند تنها در بخشی از آن سهیم باشند نیز کاربرد دارد. هر چه کارمندان شما درک بهتری از تاثیر تلاش هایشان در شرکت داشته باشند، به قدردانی بیشتری از سوی شما خواهند رسید.

۵. با  کارمندانتان چالش داشته باشید

برخی رهبران احساس  میکنند که به چالش کشیدن عمدی کارکنانشان تاثیر منفی بر روحیه آن ها خواهد داشت .گر چه واقعیت این است که هیچ چیزی بعید نیست. تنها تعداد کمی از افراد از انجام کارهای یکنواخت و بدون استرس لذت  میبرند ولی شانس شما  میتواند این باشد که افرادی زیردست شما کار کنند که  سالها در این حرفه کار  کرده اند، تحصیلات خود را بالا  برده اند و  مهارتهای جانبی را فرا گرفته اند، بنابراین همه  آنها برای روبه رو شدن و مقابله با چالش های  پیچیده تر مجهزتر هستند.

برای کسانی که برای بهتر کردن خودشان در کار زمان صرف  کرده اند،  هیچ چیزی رضایت  بخشتر از به دست آوردن فرصتی برای نشان دادن توانایی هایشان با حل یک چالش نیست و شما می توانید ضمانت کنید که اگر آن ها بتوانند بر چالشی که به آنها می دهید غلبه کنند بیش از پیش از  آنها قدردانی خواهید کرد.

نویسنده :برایان تریسی- مجله خلاقیت شماره 144

 

منوي اصلي