معرفی کتاب


 

1.نام کتاب: هنر مشارکت آفرینی

نویسنده: جیم هودان

مترجم: احمد عیسی خانی

ناشر: فرا، شهریور 1393

 

شرح مختصر کتاب: آمار سازمان گالوپ هشدار دهنده است. در آمريكا نزديك به سه چهارم كاركنان در كار مشاركت فعال ندارند. و اين عدم مشاركت هرساله هزينه اي بالغ بر 300 ميليارد دلار بابت بهره وري از دست رفته، به اقتصاد اين كشور تحميل مي كند.

اگر رهبران به نبوغ كاركنان باور داشته باشند و به آن ها اجازه تفكر درباره تصوير بزرگ را بدهند، كاركنان با مشاركت خود كسب و كار را متحول خواهند كرد... غيرممكن است در سازماني كه از افراد خواسته مي شود فقط كارشان را انجام دهند، بخواهيم بزرگ بيانديشند. آن ها بايد تصوير بزرگ كسب و كار و اهداف كلي آن را درك كنند...

كاركنان مي خواهند در متن داستان باشند. كاركنان مشاركت داده شده احساس مي كنند هر آنچه انجام مي دهند در زندگي ساير افراد تفاوت ايجاد مي كند... رهبران بايد به كاركنان اجازه دهند در حل پازل هاي كسب و كار نقشي فعال داشته باشند. افراد نمي خواهند به آنها گفته شود كه چگونه فكر كنند... در ورزش يا كسب و كار، افراد مي خواهند در بازي حضور داشته باشند و دوست ندارند همانند تماشاگران كنار بنشينند. آن ها مي خواهند بخشي از سفر كسب و كار باشند.

رهبران ماه ها وقت صرف تدوين استراتژي مي كنند و سپس آن را در جعبه استراتژي قرار مي دهند و به سمت كاركنان روانه مي كنند. سپس مي پرسند چرا كاركنان درباره استراتژي هيجان زده و متحير نمي شوند. كاركنان نمي توانند درك كنند كه استراتژي چقدر حياتي است، زيرا نمي دانند در تدوين آن چه اتفاقي افتاده است... شايد بزرگترين چيزي كه در سازمان ها فراموش كرده ايم اين است كه برجسته ترين استراتژي نيز بي ارزش است اگر! كاركنان نتوانند پذيراي آن بوده و در آن مشاركت كنند.


 

1.نام کتاب: پنج دشمن کار تیمی

نویسنده:پاتریک لنچیونی

مترجم: فضل الله امینی

ناشر: فرا، فروردین 1385

 

شرح مختصر کتاب: مدیریت یعنی "کار کردن توسط دیگران". این عبارت یکی از قدیمی‏ترین تعاریف در ادبیات مدیریت است و بی گمان یکی از سوال برانگیزترین آنان. ولی امروزه این تعریف با عبارتی بسیار زیبا جایگزین و اصلاح شده است: "مدیریت یعنی کارکردن با دیگران" این عبارت کوتاه، نگرش مدیریت سنتی را به چالش کشیده و به زیبایی تحول در نگرش به مدیریت را مطرح می سازد. یکی از تکنیک های ظریف در این تعریف اشاره به اهمیت کار گروهی یا تیمی در مدیریت است. قدرت واقعی و پنهان کار تیمی این است که دست‏آوردهای تیم از جمع دست‏آوردهای اعضای آن به مراتب بیشتر است. به عبارتی دیگر، کار تیمی معجزه‏ای است که قوانین ریاضی را درهم می‏شکند به طوری که جمع یک و یک حاصلی بیش از دو به بار می‏آورد. این معجزه، نتیجه ‏ فرآیندی است که در مدیریت آن‏را "سینرژی"  یا   "هم‏افزایی" می‏خوانند. ولی باید دانست که این معجزه فقط در تیم‏های توانمند به وقوع می‏ پیوندد. چنان‏چه کار گروهی به‏ درستی مدیریت نشود حتی می‏تواند این معجزه واژگونه عمل کند و فاجعه رخ دهد و آن جایی است که یک به علاوه یک حاصلی بسیار کمتر از دو به بار می آورد. بنابراین مدیریت کار گروهی هنری است بسیار ظریف و چنان‏چه نویسنده کتاب حاضر اشاره می‏کند:"ساختن تیم‏های توانمند، کاری است هم ممکن و هم بسیار ساده، اما کاری است کارستان و بسیار نفس گیر".

کتاب"پنج دشمن کار تیمی" یکی از پر فروش‏ترین کتاب‏های مدیریت در سال‏های اخیر است. این کتاب در قالب داستانی بسیار گیرا، راهنمایی است برای مدیریت تیم‏های موفق. نویسنده موانعی را که بر سر شکل‏گیری کار گروهی وجود دارد تشریح می‏کند و در مسیر چگونگی اصلاح تیم‏های نا‏موفق راه می‏نماید- اگر‏چه که گاه این راهی است دشوار.

 

1.نام کتاب: تمایز یا نابودی

نویسنده: جک تراوت

مترجم: میراحمد امیر شاهی

ناشر: فرا، تیر 1392

 

شرح مختصر کتاب: شما می توانید در هر کجا متمایز باشید، اما نمی توانید در همه جا با یک ایده واحد متمایز شوید. بهترین مدیرعامل ها، آنهایی هستند که طراحی راهبردهای شرکتشان را خود به عهده می گیرند. مدیران ارشد هر سازمان، مسئولیت حصول اطمینان در مورد تدوین راهبرد تمایز، برقراری ارتباطات لازم در مورد تمایز و حفظ و پاسداری از آن را به عهده دارند. اولین بودن، یک ایده متمایزکننده است. اولین کسی که قله را فتح کرده است، از اعتبار خاصی برخوردار است. دانشگاه هاروارد، اولین دانشگاه آمریکایی بود. ذهنیت مردم آمریکا هنوز هم این دانشگاه را پیشگام می داند. اگر یک فرآورده متمایز ساخته اید، دنیا به صورت خودکار به سراغ شما نخواهد آمد. تمایز خود را به اطلاع دیگران برسانید ولی در اطلاع رسانی در تمایز خود، به افراط کشیده نشوید.

 

 

منوي اصلي