موافقت با کلیات احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

در جلسه شورای عالی اداری کشور که به ریاست «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، با کلیات احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقت شد.

«محمد باقر نوبخت»، که اکنون با حکم رییس جمهور به ریاست این سازمان منصوب گردیده در گفت و گویی در این باره اظهار داشت: شورای عالی اداری در جلسه اخیر خود و در اجرای دستور رئیس جمهور محترم موضوع «احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانی» از طریق ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را تصویب کرد.

در این جلسه همچنین مقرر شده است میزان اختیارات، صلاحیت ها و چگونگی ارتباط و تعامل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و استانداری ها در جلسه مشترکی که بین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر کشور برگزار می شود، تعیین شود.

پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز گزارش داد اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اداری از احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان یک مطالبه کارشناسان و صاحب نظران از دولت و رییس جمهور یاد کرد و گفت: این موضوع از یک سو در دوره انتخابات توسط رییس جمهوری وعده داده شده بود و از سوی دیگر این سازمان برای کشورهای در حال توسعه که دارای برنامه های میان مدت و کوتاه مدت توسعه ای هستند یک امر ضروری محسوب می شود.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی پشتوانه کارشناسی برای اداره کشور محسوب می شود، خاطرنشان کرد: این سازمان همواره از کارشناسانی زبده در امر برنامه ریزی و اقتصاد برخوردار بوده که متاسفانه پس از انحلال، بخش زیادی از نیروی انسانی و توان کارشناسی این مجموعه تضعیف شد.

جهانگیری با تاکید بر اینکه برای مدیریت صحیح بر امور کشور و توسعه متوازن و با برنامه کشور، احیاء سازمان مدیریت و البته اصلاح نقاط ضعف گذشته آن یک ضرورت است، افزود: سازمان مدیریت باید سازمانی چابک باشد که بتواند نظام برنامه ریزی کشور را به درستی تدوین و هدایت و نظارت کند.

جهانگیری پس از اعلام موافقت اعضای شورای عالی اداری با لغو مصوبه مورخ 1386/4/24 شورای عالی اداری در مورد تشکیل دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و همچنین موافقت با کلیات موضوع احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه، از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواست ظرف دو هفته آینده نظرات و دیدگاه های کارشناسان صاحبنظر در زمینه شرح وظایف و ساختار این سازمان را جمع آوری و در جلسات آتی مطرح کنند.

معاون اول رییس جمهوری همچنین بر ضرورت مشورت با وزارت کشور و استانداران برای تصمیم گیری در خصوص چگونگی رابطه شاخه های استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با استانداران تاکید کرد و از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری خواست از طریق هماهنگی با معاونت حقوقی رییس جمهور، مسائل و جزئیات حقوقی و شرح وظایف مربوطه را تدوین و در جلسه آینده به عنوان پیشنهاد مطرح کنند.

در این جلسه که وزرای کشور، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاون حقوقی رییس جمهور، استانداران تهران و زنجان و سایر اعضا شورای عالی اداری نیز حضور داشتند، گزارشی از سوابق و تحولات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی سالیان گذشته ارایه شد و در خصوص جزییات مربوط به انحلال این سازمان و تشکیل دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری توضیحاتی ارائه شد.

در این نشست همچنین نظرات و دیدگاه های متفاوت در خصوص نحوه ادغام این دو معاونت و احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانی ارایه شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص ضرورتهای این کار، اعضای شورا با کلیات احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقت کردند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده بود. سازمان برنامه و بودجه در سال 1327 در ایران پایه گذاری شد که وظیفه آن مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه ها و لوایح بودجه بود که ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۶ به دستور محمود احمدی نژاد منحل شد و وظایف آن به دو معاونت ریاست جمهوری تحت عناوین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شد.

 
     

منوي اصلي