اجرای سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS) در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ ایجاد در 17 شهریور 1395

 

 

اقدامات اجرایی CMMS که پایه گذار افزایش اثربخشی سیستم های نگهداری و تعمیرات در هر سازمانی است، در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و واحدهای تابعه آن در حال اجراست.

به گزارش وب دا، مدیر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن بیان این خبر افزود: اقدامات اجرایی CMMS شامل؛ شناخت وضع موجود(شناسايي تجهيزات ، مكان‌يابي تجهيزات و تعيين موقعيت دقيق تجهيزات)، طبقه‌بندي تجهيزات و ماشين‌آلات و كد گذاري آنها بر مبنای استاندارد، تعيين استراتژي‌ها و سياست‌هاي نت هر يك از گروه تجهيزات، طراحي سيستم برنامه‌ريزي و تخصيص منابع شناسايي و تعيين انواع خرابي‌ها و اشكالات و كدگذاري آنها، تعيين روش‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات و تعيين اطلاعات ورودي و نتايج خروجي و دوره زماني آناليز و همچنین طراحي، گردآوري و تكميل چک ليست‌هاي مورد نياز براي بازرسي و نظارت امور نت می باشد. مهندس رحیمی مومن در ادامه گفت: مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه بر اساس سیاست گذاری انجام شده، جمع آوری اطلاعات مربوط به تجهیزات بیمارستان های شهر مشهد و بیمارستان های شهرستان های تابعه را جهت ثبت در سامانه CMMS انجام داده و بر این اساس بارگذاری اطلاعات بیمارستان شهید کامیاب، شهید هاشمی نژاد، ابن سینا و بیمارستان ام البنین انجام پذیرفته و نیز راهبری سامانه بیمارستان قائم (عج) را نیز بر عهده دارد. وی افزود: برنامه آتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی سامانه بیمارستان هایی است که بارگذاری اطلاعات آنها کامل گردیده است. گفتنی است: بارگذاری اطلاعات باقی مانده بیمارستان های شهر مشهد از جمله اهداف این مدیریت در آینده نزدیک است. 

 
 

 

 

 

 

منوي اصلي