اعضاء کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس الکترونیکی

1

دکتر غلامحسن خدایی

قائم مقام ریاست دانشگاه در امور مشارکت های اجتماعی

KhodaeeGH[at]mums.ac.ir

2

سید محمود طباطبایی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

TabatabaeiM1[at]mums.ac.ir

3

علی خیابانی مقدم

رئیس دفتر امور حقوقی دانشگاه

KhiabaniMA1[at]mums.ac.ir

4

مهندس احمد واسعی

مدیر حراست دانشگاه

VaseiM1[at]mums.ac.ir

5

مصطفی احمد زاده

رئیس محترم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه

AhmadzadehM1[at]mums.ac.ir

6

دکتر حامد تابش

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

TabeshH[at]mums.ac.ir

7

امیر رضا صالح مقدم

مدیر امور دانشجویی دانشگاه

SalehmoghaddamAR[at]mums.ac.ir

8

عبداله ریحانی یساولی

مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه

ReihanyYA1[at]mums.ac.ir

9

عبداله سبحانی

مدیر امور مالی دانشگاه

SobhaniKA1[at]mums.ac.ir

 

 

منوي اصلي