بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع از بیمارستان طالقانی در شیفت شب

تاریخ ایجاد در 01 شهریور 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، هادی مهدی زاده رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع در راستای اجرای طرح تکریم از بیمارستان طالقانی مشهد در ساعت 9 الی 11 شب بازدید نمود. وی در این بازید از اورژانس این بیمارستان که اخیرا افتتاح گردیده است بازدید و بیان داشت که نسبت به بازدید قبلی در مجموع رضایت بیشتری از سوی بیماران وجود دارد. در جهت بررسی خدمت رسانی درست و چگونگی تکریم مردم در هنگام حمل و نقل و وجود امکانات مناسب، آمبولانس ها نیز مورد بازدید قرار گرفتند. گفتنی است امکانا تپزشکی تعددی از آمبولانس ها محدود و دارای نقاط ضعفی بود که به مسئولین انتقال داده شد. در عین حال علیل رغم اینکه نیروهای آمبولانس ها در خصوص تکریم ارباب رجوع خوب عمل می کردند اما باز هم نیاز به آموزش های بیشتری دارند.

در پایان این بازدید همچنین از اتاق عمل بازدید شد و درخصوص تکریم بیماران نکاتی یادآوری و نیز از زحمات یک نفر متخصص هوشبری، دو نفر کارشناس اتاق عمل، یک نفر کمک بهیار، یک نفر کارشناس هوشبری و 3 نفر از نگهبانان قدردانی بعمل آمد.


 
   

 

منوي اصلي