برگزاری یازدهمین جلسه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان معاونت توسعه

تاریخ ایجاد در 26 مرداد 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، یازدهمین جلسه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان برگزار گردید. در ابتدا این جلسه اعضا در خصوص نحوه ، میزان اجرای مصوبات و عملکردی که در مدت گذشته داشته اند گزارشی ارائه دادند. همچنین بطور مبسوط پیرامون مسائل رفاهی کارکنان ازجمله عملکرد نیروهای خدماتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. شایان ذکر است در پایان این جلسه تصمیماتی به شرح ذیل مقرر گردید :

- یک دستگاه آب سردکن در ورودی درب اصلی ساختمان سازمان مرکزی نصب گردد.

- نیروهای خدمات در کلاس های آموزشی ضمن خدمت الزاما حضور یابند.

- مسئول میز خدمت شماره 2 حضورا با مدیران و مسئولین دانشگاه ملاقات نموده و از دغدغه های ایشان در زمینه اطلاع رسانی آگاهی یابد.

 
 

 

 
   

 

منوي اصلي