بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع از بیمارستان طالقانی

تاریخ ایجاد در 21 مرداد 1395
  به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، هادی مهدی زاده رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع در راستای اجرای طرح تکریم از بیمارستان طالقانی مشهد بازدید کرد. وی در این بازید که با حضور دکتر خانی مدیر بیمارستان انجام گرفت از بخش های مختلف بیمارستان بازدید نموده و ضمن گفتگو با بیماران در خصوص نحوه برخورد پزشکان و پرستاران گفت: وضعیت ارائه خدمات به بیماران در خصوص تکریم ارباب رجوع نسبت به یک سال قبل رو به پیشرفت بوده اما در حال حاضر بیمارستان به لحاظ ارائه خدمت از نظر فضای فیزیکی در قسمت هایی بخصوص اورژانس و پذیرش بیماران دچار مشکلاتی است که انشالله با راه اندازی بخش جدید اورژانس و اتاق CPR مرتفع خواهد شد. در این بازدید همچنین درخصوص تکریم بیماران نکاتی یادآوری و از زحمات پزشکان و پرستاران قدردانی شد.  
 

 

 
   

 

منوي اصلي