بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع از بخش اورژانس داخلی بیمارستان قائم(عج)

تاریخ ایجاد در 16 مرداد 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، هادی مهدی زاده رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع در راستای اجرای طرح تکریم از بخش اورژانس داخلی و بخش اورژانس داخلی اعصاب بیمارستان قائم(ع) بازدید کرد. وی در این بازید که با حضور سرپرستار بخش و نیز پرستاران انجام گرفت ضمن تشکر و قدردانی از کادر بیمارستان به دلیل خدمات مناسبی که در سال گذشته به ارباب رجوع ارائه داده است و گفتگو با بیماران در خصوص نحوه برخورد پزشکان و پرستاران گفت: در این بخش ها کما فی السابق علی رغم وجود تعداد کافی پرسنل، بدلیل ازدحام بیماران علاوه بر بستری شدن در بخش های مربوطه تعداد زیادی از این بیماران در راهروی اصلی بیمارستان بستری می شوند که این موضوع سبب عدم رعایت حریم خصوصی بیماران و نیز وقفه های گاه و بی گاه در سرعت خدمات رسانی به بیماران می شود. وی در پایان ابراز امیداری کرد ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به این بیماران و رفع نواقص موجود سبب رسیدگی بهتر به بیماران جهت رفاه حال و رفع نگرانی ایشان گردد.

 
 

 

 
 

 

 
   

 

منوي اصلي