تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از همکاری های همه جانبه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد با پایگاه بسیج کارمندان

تاریخ ایجاد در 12 مرداد 1395
 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اهدا لوح سپاسی از معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جهت همکاری همه جانبه با پایگاه بسیج کارمندان دانشگاه تشکر و قدردانی نمود.

به گزارش وب دا، دکتر سیدعلی صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع تشکر و تقدیر خود را از حضور فعال و خستگی ناپذیر دکتر سید محمد حسین بحرینی طوسی در انجام ماموریت های محوله و متنوع همکاری با پایگاه بسیج کارمندان دانشگاه که توام با آگاهی، شناخت موقعیت ها و نمایانگر عشق و دلدادگی همه جانبه آرمانهای مقدس انقلاب بوده است ابراز داشت. وی بیان داشت: بی شک اعتلای ایران به قله های پیشرفت و عدالت با کوشش ها و مساعدت نقش آفرینان این عرصه مهیا خواهد شد و بسیج شجره طیبه ای است که در سایه آن رویش های فرآیند انقلاب اسلامی پدید آمده و همواره در عرصه های کار و جهاد و ایثار خوش درخشیده است.

 
   

منوي اصلي