اعطای صلاحیت تأیید طرح و اجرای انجام خدمات به مدیریت فنی دانشگاه

تاریخ ایجاد در 02 مرداد 1395
 

بر اساس رتبه بندی های انجام شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،صلاحیت لازم  را برای تأیید طرح و اجرای انجام خدمات کسب نمود.

به گزارش وب دا، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن بیان این خبر  اظهار داشت: در سال جاری پیرو ابلاغیه وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، درخصوص رتبه بندی و تعیین صلاحیت تأیید طرح و اجرا دفاتر فنی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با  بررسی اسناد و چگونگی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه عمرانی، صلاحیت این دانشگاه در تأیید طرحهای عمرانی و نیز اجرای انجام خدمات فنی و عمرانی مورد تأیید وزارت بهداشت، قرار گرفت. دکتر بحرینی خاطر نشان کرد: بدیهی است با استناد به روند عملکرد فنی و بازبینی و بررسی مدارک و مستندات مربوطه، رتبه بندی و ارزیابی مجدد به صورت سالانه در دستور کار قرار خواهد گرفت. دکتر بحرینی این موفقیت را چشمگیر و مرهون تلاش های شبانه روزی همکاران مدیریت فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانست.

 
 

 

 

 

منوي اصلي