بازدید رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع از بخش سوختگی و جراحی قلب بیمارستان امام رضا(ع)

تاریخ ایجاد در 30 تیر 1395
 

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، هادی مهدی زاده رئیس کارگروه تکریم ارباب رجوع در راستای اجرای طرح تکریم از بخش سوختگی و جراحی قلب بیمارستان امام رضا(ع) بازدید کرد. وی در این بازید که با حضور سرپرستار بخش و نیز پرستاران انجام گرفت ضمن تشکر و قدردانی از کادر بیمارستان به دلیل خدمات مناسبی که در سال گذشته به ارباب رجوع ارائه داده است و گفتگو با بیماران در خصوص نحوه برخورد پزشکان و پرستاران، ضمن بیان اهمیت تکریم ارباب رجوع در محیط های درمانی، ارتقای کیفیت ارائه خدمات و نیز رسیدگی به بیماران جهت رفاه حال و رفع نگرانی آنها را خواستار شد.

گفتنی است در پایان این بازدید از 3 نفر از پزشکان فوق تخصص قلب اطفال و نیز دکتر عباسی جراح قلب و چند نفر از کادر پرستاری این بیمارستان تشکر و قدردانی شد.
 
 

 

 
 

 

 
   

 

منوي اصلي