گزارش تصویری از تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از مدیران و دست اندرکاران حوزه برنامه ریزی عملیاتی

تاریخ ایجاد در 19 تیر 1395
 

یه گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، تقدیر دکتر بحرینی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مدیران و دست اندرکاران این حوزه در کسب رتبه پیشتاز و نخست کشوری مدیریت عملکرد سال 1394.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   
 

 

 

منوي اصلي